Svekologiska morötter framtidens mat i nya Livsmedelstrategin

Riksdagspartierna enats om de långsiktiga målen för en ny Livsmedelsstrategi. Viktiga ingredienser är en levande landsbygd, att konsumenternas efterfrågan ska styra utbudet och en ökad svensk ekologisk produktion av livsmedel.

ÄNTLIGEN har regeringen lyckats nå en överenskommelse med riksdagspartierna om målen för en ny Livsmedelstrategi.

Viktiga ingredienser är en levande landsbygd, en ökad svekologisk (svensk och ekologisk) livsmedelsproduktion som ska svara mot konsumenternas efterfrågan. En ökad självförsörjningsgrad av livsmedel så att sårbarheten i livsmedelskedjan minskas. Och naturligtvis ska livsmedelsproduktionen öka sysselsättningen och bidra positivt till relevanta miljömål. 

Livsmedelsstrategin innehåller tre strategiska områden. Ett av dessa är konsument och marknad där man enats kring följande mål:

Målet för det strategiska området "Konsument och marknad" ska vara att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

Ett annat är kunskap och innovation där man enats om följande: 

Målet för det strategiska området "Kunskap och innovation" ska vara att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

- Jag är väldigt glad över att vi, regeringen tillsammans med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet, nu har enats om målen för den kommande livsmedelsstrategin. Ett viktigt mål för strategin är att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30