Vi har fått en läsarreaktion på senaste numret av tidningen Svensk Geoenergi av bloggaren “Emanuel sätter ord på det”. Det är roligt

Så roligt att jag vill dela med mig av både hans blogginlägg http://emanuelblume.blogspot.com/2011/11/att-snoa-in-pa-sin-grej.html och mitt eget svar:

 

Hej Emanuel

Väldigt roligt att du läser Svensk Geoenergi. Ännu roligare att du har synpunkter. Då har vi lyckats engagera!

Dina synpunkter är intressanta och värda att reflektera kring. Du uppfattar tidningen som insnöad på bara vår del i energipusslet, att vi helt enkelt har ett alltför ensidigt perspektiv.

Vi försöker alltid beskriva geoenergi som ett alternativ, det vill säga ett energislag och en valmöjlighet bland flera. Jag tycker att vi nästan alltid är tydliga med det, men vi kan säkert bli tydligare, och det tar jag med mig till nästa redaktionsmöte.

Men tidningen är faktiskt medvetet ganska ensidig, och det finns ett viktigt skäl till det: Geoenergin varken syns eller hörs någon annanstans i debatten och samtalet kring framtidens energilösningar. När förnybar energi diskuteras är det nästan alltid vindkraft, solenergi, biobränslen och fjärrvärme det talas om. Trots att geoenergin de facto står för en betydande del av den förnybara energin i Sverige, så är det ingen som talar om den. När jag skriver ”ingen” syftar jag till exempel på myndigheter som Energimyndigheten, politiker och debattörer. Åtminstone är det för få i förhållande till vad den ger och vilken potential som finns.

Därför utnyttjar vi varje spaltmillimeter till att belysa just geoenergin ur olika perspektiv. Det kan nagga trovärdigheten i kanten, å andra sidan är vi helt öppna med att det är branschorganisationen Geotec som ger ut tidningen.

Jag håller med om att geoenergin inte är den enda saliggörande lösningen, utan en del av lösningen, en del i en helhet. Men vi måste göra allt vi kan för att uppmärksamma omvärlden på att geoenergin faktiskt finns och vilka fördelar just det här energislaget erbjuder.

När det gäller könsfördelningen i tidningen kan jag bara beklaga. Även om jag inte håller med om påståendet i sig (det är totalt 16 individer <40 år mot 14 som är >40 år…) sätter du fingret på en öm punkt. Det är en sned fördelning i branschen. Vi tycker att det är ett problem och satsar på att uppmuntra fler unga och kvinnor att fördjupa sig i geoenergi. Just därför sponsrar vi forskning i ämnet och genomför många utbildningar, både på universitetet och i egen regi.

Detta är också ett skäl till att vi ger ut tidningen Svensk Geoenergi. Vi vill öka kunskapen om och intresset för geoenergi så att vi lockar fler unga och kvinnor till branschen. Och efterhand de kommer in, så lovar jag att vi ska uppmärksamma de nya förmågorna i Svensk Geoenergi!

Bästa hälsningar

Johan Barth

Ansvarig utgivare för Svensk Geoenergi

VD Geotec, Svenska Borrentreprenörers BranschorganisationGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00