"Business History in Sweden – Näringslivshistoria i Sverige" är en antologi som diskuterar svensk företagshistoria från skilda utgångspunkter och olika tidsperioder med tyngdpunkt på svenska förhållanden.

Antologin är en inventering av forskning som för närvarande bedrivs inom ämnet "business history" men som har sitt ursprung i många olika vetenskapliga discipliner, till exempel ekonomisk historia, etnologi, företagsekonomi, historia och nationalekonomi. Boken diskuterar företag och företagande i ett långsiktigt och brett perspektiv.

Genom att presentera ett brett urval av ämnets historiska framväxt och aktuella ämnen bidrar boken med ny kunskap om företagens betydelse för ekonomisk tillväxt, företagandets normer och regler, marknaders utveckling, innovationskraft och entreprenörskap, finansieringsstrategier och företagskultur i historiskt och samtida perspektiv.

Bidragen i denna antologi omfattar en betydande del av aktuell svensk forskning inom Business History. Det finns emellertid ännu mer forskning som bedrivs på svenska lärosäten om näringslivshistoria, men boken ger en fingervisning om att ämnet har expanderat kraftigt de senaste decennierna.

Det finns många olika angreppssätt och metoder för att analysera företag och i boken framhålls att relationen mellan företag, marknad och regelverk är avgörande för förståelsen av företagandets utveckling och funktion i samhället och dess påverkan på ekonomisk tillväxt eller stagnation.

Boken innehåller exempel på forskning från bankriser i början på 1800-talet, via möbelindustrins tidiga utveckling och den svenska derivatmarknadens framväxt, till den nutida debatten om privatiseringen av sjukvården i Sverige. 

Redaktörer för boken är Mikael Lönnborg (Institutionen för Ekonomi och Företagande) och Paulina Rytkönen (Institutionen för Livsvetenskaper), med bidrog från flera institutioner på Södertörn och universiteten i Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg, samt högskolan i Malmö.   

Boken är utgiven vid Gidlunds förlag och kan användas som läromedel inom exempelvis utbildningar i entreprenörskap.

Boklansering 17 november
Alla intresserade hälsas välkomna till en boklansering den 17 november kl. 15.30, då antologin presenteras och kommenteras. Detta hålls i sal MA 331, Moas båge, Södertörns högskola. Bland presentatörerna finns bl.a. Edward Blom och Anita du Rietz från Centrum från Näringslivshistoria, Tom Petersson från Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm, Peter Sandberg från Handelshögskolan i Göteborg och Therese Nordlund Edvinsson från Stockholms universitet. Efter presentationen kommer lättare förtäring att serveras i pentryt i hus D, plan 5. Anmälan behövs senast den 15 november.

Anmälan till: paulina.rytkonen@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876