Välkommen till den webbsända svenska presentationen av IPCC:s rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” den 9 augusti kl 13.00

Tid:

13.00 - ca 14.15 den 9 augusti 2021
 

Plats:

Presentationen webbsänds via Pexip Broadcast. Länk skickas till dig som anmält dig.
 

Program

 • IPCC:s arbete med rapporten
  Lena Lindström, SMHI
 • Introduktion
  Deliang Chen, Göteborgs universitet, Samordnande huvudförfattare till rapportens kapitel 1
 • Rapportens huvuddrag
  Markku Rummukainen, SMHI
 • Sveriges klimatarbete och begränsning av klimatpåverkan
  Stina Jansson och Pelle Boberg, Naturvårdsverket
   

Anmälan till pressträffen:

Via mail till evamarie.tornstrom@smhi.se
 

Bokning av intervjuer:

Direkt efter pressträffen finns möjlighet till kortare (ca 10 min) digitala intervjuer med medverkande från SMHI och Naturvårdsverket. Dessa intervjuer bokas genom EvaMarie Törnström, evamarie.tornstrom@smhi.se eller tel 011 495 82 14.

Intervjuer med Deliang Chen bokas via IPCC enligt de instruktioner som finns här: https://www.ipcc.ch/2021/07/16/interviews-ar6-wg1-authors/
 

Om rapporten

Den naturvetenskapliga grunden är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier, och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapliga artiklar. Rapporten är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6.

Under tiden 26 juli – 6 augusti genomförs det digitala beslutsmöte där FN:s klimatpanel IPCC samlar rapportförfattare och representanter från medlemsländerna som avslutning på den omfattande arbets- och granskningsprocess i flera steg som alla IPCC:s rapporter genomgår. Vid beslutsmötet representeras Sverige av Markku Rummukainen och Lena Lindström från SMHI som är nationell kontaktpunkt för IPCC.

IPCC livesänder sin presskonferens om "Den naturvetenskapliga grunden" från Geneve kl 10.00 den 9 augusti. Länk kommer att finnas på https://www.ipcc.ch/ 

Mer information

Information till media (Media Advisory) på IPCC:s webbplats (på engelska)

Om IPCC:s rapport Den naturvetenskapliga grunden, på SMHIs webbplats

Om IPCC:s rapport Den naturvetenskapliga grunden, på IPCC:s webbplats (på engelska) 
 

Presskontakt

Presskontakt SMHI, nationell kontaktpunkt IPCC:

EvaMarie Törnström, kommunikatör, evamarie.tornstrom@smhi.se, tel. 011-495 8214.
 

Om FN:s klimatpanel IPCC

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. IPCC har 195 medlemsländer och grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan UNEP.
 

Om Nationell kontaktpunkt för IPCC

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.


SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens globala utmaningar.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.