Svenska Karateförbundet strävar efter att vara en jämlik, hållbar och inkluderande organisation. Under parollen Karate - en hållbar idrott ska vi verka för att vara en bidragande part i samhället och till ett hållbart liv för våra utövare. Det är också bakgrunden till idén bakom filmprojektet ”Karate – ett hållbart liv.”

Vårt uppdrag som idrottsförbund är att få fler att röra på sig för bättre folkhälsa, men vi ger också ett sammanhang, social gemenskap och en meningsfull fritid. I kombination med inspirerande tävlingsprestationer och möjligheten att få utmana sig själv och andra. För karatens del finns också fler perspektiv vi vill förmedla, som att det mentala och psykiska är minst lika viktigt som fysiken för välbefinnandet och att du kan träna Karate hela livet oavsett ålder. Karate kan hjälpa till att skapa en balans i livet, att genom kombinationen av sina olika delar, skapa ett hållbart liv. Det är budskapet bakom filmprojektet ”Karate - ett hållbart liv.” En minidokumentär där 4 personer berättar sina anledningar till att de valt Karate som en del av sin livsstil.

”Barn och ungdomar rör på sig för lite och slutar ofta idrotta i tidig ålder. Äldre blir stillasittande. Vi konkurrerar idag med det digitala och kommersiella utbudet och privata aktörer som affärsdrivna gym. Så hur kan vi som ideell organisation göra oss hörda? Av tradition tänker vi sällan i marknadstermer inom idrotten, vi är stolta över de ideella krafterna och förlitar oss på dem. Så att producera en reklamfilm för ett mindre specialidrottsförbund är en stor satsning, både ekonomiskt och resursmässigt. Inte minst också det svåra i att få fram rätt budskap. Men vi ville testa något nytt och göra ett försök.” säger Generalsekreterare för Svenska Karateförbundet, Sarah Wennerström Cedercrona som varit drivande i projektet.

”Vårt syfte är att få fler att upptäcka Karatens värderingar och vad de betyder står för. Med förhoppningen att fler vill träna samt att vi kan nå ut med våra värderingar till andra viktiga aktörer i samhället, som stat, kommun och sponsorer.”

Filmen kan ses här:
https://www.youtube.com/watch?v=A3BjjX4fwUE

Idé och koncept; Svenska Karateförbundet. 
Producerad av Fishtank Productions.


Svenska Karateförbundet arbetar för en sund verksamhet hos våra föreningar med Riksidrottsförbundets värdegrund som bas. Vi fördelar anslag, verkar för tillväxt inom Karate och stödjer såväl elitidrott som breddverksamhet. Förbundets styrelse, verksamhetsplan m.m utses demokratiskt på förbundsstämman varje år.


Kontakt


Sarah Wennerström Cedercrona

Generalsekreterare

sarah@swekarate.se

08-597 604 92