Den 31 mars rapporterade anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel sina växthusgasutsläpp för 2020. Det har skett en stor minskning av utsläppen. Minskningen i Sverige på 12 procent kan delvis förklaras av pandemin, driftsproblem och en varm vinter, men också av utfasning av fossil energi. Siffror visar tydligt att fossil energi fasas ut i EU och att priset på utsläppsrätter ökar.

Läs mer

Kontakt:
Fredrik Hannerz, chef Utsläppshandelsenheten, 070-945 37 85 

Roman HacklHandläggare/Analytiker Utsläppshandelsenheten, 076-855 96 31 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63