Årets rapportering visar att vi använde 102 plastbärkassar per person 2018. Det är en minskning med 12 plastbärkassar per person och år jämfört med 2017. Målet är att minska antalet till 90 plastbärkassar per person år 2019 och till 40 plastbärkassar år 2025.

Det var den 1 juni 2017 som förordningen om plastbärkassar trädde ikraft och alla butiker och restauranger har sedan dess haft som ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen ska minska. 

̶ Vi ser många bra exempel på hur olika butiker och kedjor får oss att använda färre plastbärkassar. För att vi ska nå målen behöver fler butiker och restauranger kommunicera aktivt med oss konsumenter, menar Jon Engström, chef på Återvinningsenheten, på Naturvårdsverket. Den minskning vi nu kan se, från 2017, har förmodligen varit den lättaste att åstadkomma. Nu behöver det läggas i ytterligare en växel om vi ska nå målen.

En attitydundersökning som NOVUS i slutet av 2018 genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent visar att 91 procent av Sveriges befolkning tycker att det är mycket eller ganska viktigt att minska användningen av plastbärkassar. Sex av tio personer uppger att de använder en medhavd väska eller plast- och papperskasse när de gör inköp. Två av tre som väljer bort plastkassen gör det med hänsyn till miljön.

̶ Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt. Även om trenden sakta förändras så använder vi oftast fortfarande plastbärkassen bara en gång vilket är slöseri med resurserna. Oavsett material är det viktigt att vi använder kassarna så många gånger som möjligt, säger Malin Göransson, handläggare på Återvinningsenheten på Naturvårdsverket. Plastbärkassen är också en stor källa till nedskräpning.

Årets rapportering bedöms ha en bra kvalitet; alla stora aktörer har rapporterat in till Naturvårdsverket. Vid första rapporteringstillfället, för ett år sedan, saknades ett par stora aktörers underlag. Deras kompletteringar för 2017 innebär att Naturvårdsverket har fått korrigera den tidigare kommunicerade förbrukningen för 2017 till 114 plastkassar per person.

Läs mer:

NOVUS attitydmätning av plastbärkassar 2018.  

Plastbärkassar, statistik om Sveriges förbrukning.

Det finns en samverkansgrupp som tillsammans arbetar för en minskad förbrukning av plastbärkassar i Sverige. I gruppen ingår Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel, Visita, Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket. Svensk Dagligvaruhandel samordnar gruppen.

Fyra argument för att använda färre plastbärkassar:

  1. Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt eftersom de i huvudsak tillverkas av fossil råolja.

  2. Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen när de med tiden bryts ner i mindre bitar som kan finnas kvar i hav och sjöar i hundratals år.

  3. Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.

  4. Om vi använder en plastbärkasse flera gånger, oavsett material, bidrar vi till en hållbar och resurseffektiv användning och tär mindre på jordens resurser.

För ytterligare information, kontakta:

Malin Göransson, handläggare Återvinningsenheten, 08-698 15 12, malin.goransson@naturvardsverket.se

Agnes Willén, handläggare Återvinningsenheten, 08-698 12 59, agnes.willen@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63