Kommentar till Ekots lördagsintervju med Anne-Marie Begler lördag 14 maj: I Ekots lördagsintervju uttalar sig Försäkringskassans generaldirektör Anne-Marie Begler än en gång på ett mycket tvivelaktigt vis om den personliga assistansen. Tio procent av utbetald assistansersättning rör sig om ren kriminalitet hävdar hon och hänvisar till ”beräkningar som gjorts”. Men det är inte Försäkringskassans egna siffror hon hänvisar till.

- Att Försäkringskassans generaldirektör, som säger sig vilja värna assistansreformen, bidrar till spridningen av tveksamma siffror är verkligen upprörande, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

 

I Ekots lördagsintervju den 14 maj uttalar sig Försäkringskassans generaldirektör Anne-Marie Begler än en gång på ett mycket tvivelaktigt vis om den personliga assistansen. Tio procent av utbetald assistansersättning rör sig om ren kriminalitet hävdar hon och hänvisar till ”beräkningar som gjorts”. Detta är inte Försäkringskassans egna siffror utan härrör från den hårt kritiserade Billumutredningen från 2012, där man använt sig av beräkningsmodeller för att uppskatta hur stor andel av assistansersättningen som betalats ut felaktigt. I själva verket visar Försäkringskassans egna redovisningar att det kassan återkräver på grund av felaktiga utbetalningar motsvarar 0,16 procent. Och där finns även sådana utbetalningar med där kassan gjort fel eller där något annat hänt som inte har ett dugg med kriminalitet att göra.

- Det är mycket olyckligt att Billumutredningens vidlyftiga användning av lösa antaganden och uppskattade siffror fortsätter att spridas, säger Maria Persdotter , förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Och att det är Försäkringskassans generaldirektör, som säger sig vilja värna assistansreformen, som bidrar till spridningen – det är verkligen upprörande.

- Assistansreformen är en fantastisk frihetsreform, både för barn och vuxna. Den behöver inte ytterligare smutskastning av ansvarig myndighetschef, avslutar Maria Persdotter.

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, e-post maria.persdotter@rbu.se , telefon 0722-50 88 31Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76