I ett brev till statsministern framhåller femton organisationer inom civilsamhället behovet av ett skydd för mänskliga rättigheter i Sverige. ”Vi behöver en oberoende institution som kan värna allas lika rätt och värde”, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, som är en av undertecknarna.

Sverige befinner sig i en kris på grund av det nya coronavirusets spridning, dess effekter på människors välbefinnande och slaget mot samhällsekonomin. Men i en tid när mänskliga rättigheter (MR) i allt högre takt politiseras och ifrågasätts är det viktigare än någonsin att fortsätta arbetet med att skydda dem. Det är något som DHR tillsammans med fjorton andra organisationer inom civilsamhället framhåller i ett brev till statsminister Stefan Löfven, daterat den 23 mars 2020.

- Vi vill i god tid inför budgetpropositionen för 2021 påminna regeringen om behovet av att inrätta en oberoende MR-institution med tillräckliga resurser, säger Rasmus Isaksson, DHR - Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.

Närmare 40 stater rekommenderade Sverige att göra detta, i samband med FN:s universella granskning i januari i år. Sverige accepterade dessutom rekommendationen att upprätta en oberoende MR-institution redan 2015.

- Det är viktigt att upprätthålla de mänskliga rättigheternas betydelse, särskilt när flera länders regeringar ifrågasätter dem. När vår demokrati utsätts för påfrestningar som leder till försök att snabbt förändra spelreglerna och grundpelarna för folkstyret bör ett värn vara infört, säger Rasmus Isaksson.

Undertecknarna av brevet vill att regeringen:

  • lägger en proposition om inrättandet av en oberoende MR-institution i linje med Parisprinciperna och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • avsätter nödvändiga och tillräckliga medel i budgetpropositionen för 2021
  • verkar för att den oberoende MR-institutionen får ett grundlagsskydd så att dess oberoende och effektivitet garanteras.

För mer information, var god kontakta Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR, telefon 070 - 508 80 29, rasmus.isaksson@dhr.se
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38