Setelin bryter ny mark

Den nya plattformen vänder sig i första hand till människor som söker eller har fått skydd i Sverige, men även de som har flyttat till Sverige för att studera, arbeta eller förenas med en nära anhörig kan ha nytta av den. I uppstartsfasen samlas tjugotalet redan existerande appar, hemsidor och tjänster som riktar sig till den som vill veta hur samhället fungerar och har frågor som rör boende, jobb, språkinlärning, utbildning och sociala nätverk.

– Sverige har en unik möjlighet och goda skäl att gå i främsta ledet vad det gäller att utveckla tekniska och digitala lösningar på migrationens utmaningar. Den nya plattformen är den första i sitt slag och ett stort framsteg som vi välkomnar. Omställningen till ett digitaliserat samhälle är en nödvändig utveckling som även vi som myndighet behöver följa, säger Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör vid Migrationsverket.

Konceptet om en one-stop shop i migrationsfrågorna bygger på ambitionen om maximal användar­tillgänglighet. Användaren kan snabbt och enkelt få en överblick av vad som finns tillgängligt och hitta det den behöver eller är intresserad av. Genom ett feedbacksystem klättrar apparna som får bäst användarbetyg högst upp i översikten, vilket även underlättar för konkurrensen mellan apparna som finns i Setelin. Feedbacksystemet gör det också möjligt för utvecklarna att ta hänsyn till användarnas erfarenhet så att de ska kunna förbättra apparna.

– Denna typ av plattform kommer vara till nytta för många. Trots att jag är en aktiv informations­uppsökare hade det besparat mig mycket tid och möda om det funnits en sådan här sajt när jag kom till Sverige, säger Marziyeh Amiri som deltog i Hackathonet från Migrationsverkets kommunikations­satsning MIG Talks.

Setelin är tänkt att utökas i takt med att nya applikationer och e-tjänster på migrations- och integrationsområdet utvecklas. Den kommer även att lanseras som en app inom kort. Organisationer som vill förekomma på Setelin kan enkelt ansöka om detta genom att beskriva sin resurs eller app här: www.refugeetech.com/setelinapplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Digitalisering och omfattande migration präglar vår tid

Digitalisering, tekniska utvecklingar och omfattande migration är samhällsomdanande krafter som präglar vår samtid och förändrar Sverige och andra länder i grunden. Enligt global statistik tillbringas mer tid än någonsin på appar och mobilen är globalt den viktigaste skärmen och navet för en majoritet av människors vardag. Denna samhällsutveckling och trend omfattar och drivs även av människor på flykt och övriga som migrerar

Sedan hösten 2015 driver Migrationsverket ett omfattande förändringsarbete för att bättre tillvarata digitala och tekniska lösningar. Som Migrationsverkets statistik över webbtrafik visar kontrollerar den stora majoriteten av alla asylsökande i Sverige status på sin ansökan via mobilen och är uppkopplade mot sin vardag och omgivning.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.