Deal with climate change, not climate deniers - I en ny rapport framtagen av Jordens Vänner och Friends of the Earth Europe ges starka skäl till varför det är dags för Sverige att tänka om och backa i sina aggressiva påtryckningar för att få avtalet ratificerat.

EU Mercosur-avtalet är ett föreslaget handelsavtal mellan EU och Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Avtalet inväntar nu den sista delen av förhandlingsprocessen: ratificeringen av parterna.

Medan flera europeiska ledare uttrycker oro över ratificeringen av avtalet med tanke på dess tydliga påverkan på klimat och miljö, och lyssnar på kritiken om att det skulle ge ett symboliskt godkännande av Bolsonaros brott mot mänskliga rättigheter och demokrati i Brasilien, är Sverige en av åtta europeiska länder som vill att ratificering sker så snart som möjligt.

Den 10 november står utrikeshandelsministern Anna Hallberg i riksdagens talarstol för att svara på en interpellation från vänsterpartiet om utrikeshandelsministerns syn på den kraftiga kritik som riktats mot avtalet från en lång rad civilsamhällesorganisationer. I sitt svar medger Anna Hallberg att det ökande trycket på Amazonas är ett genuint problem och att Sverige har gett EU-kommissionen sitt fulla stöd i att stärka hållbarhetskapitlet i avtalet. Dagen efter skriver Anna Hallberg under ett brev till ansvarig EU-kommissionär, Valdis Dombrovskis, om att snabba på arbetet med att ratificera avtalet.

Mikael Sundström, ordförande i Jordens Vänner, säger såhär:

”Vad vi ser är ett klassiskt exempel på att säga en sak på hemmaplan och sedan agera helt annorlunda i arenor där man tror att ingen utomstående lyssnar. I svensk debatt lyfter utrikeshandelsministern att klimat- och miljöfrågorna i avtalet är jätteviktiga och behöver arbetas igenom ordentligt. I det konkreta agerandet gentemot den kommissionär som ansvarar för avtalets genomförande finns inga som helst krav på starkare miljöskrivningar”.

Med den nya rapporten Deal with climate change, not cliamte deniers kan svenska medborgare få en sammanfattning av EU Mercosur-avtalets påverkan, vilken utrikeshandelsministern ignorerar.

I den svenska versionen har vi lagt till faktorerna miljö och social påverkan i Sverige.

 

Kontaktperson: Rebeca Borges, jurist och internationell programhandläggare på Jordens Vänner, specialiserad på frågor om land grabbing och storföretags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, rebeca@jordensvanner.se, 0725-851320Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt