Småbrukare, miljövänner och omställare samlas till årets naturbrukskonferens, den sjätte i ordningen, i Broddetorp i Falköpings Kommun, 20–22 oktober 2017. Där samlas människor och rörelser från olika delar av landet tillsammans med internationella gäster för att utbyta erfarenheter och samarbeta för en samhällsförändring.

– Sverige och världen behöver en livskraftig landsbygd där människor har makten att ta tillvara naturens förutsättningar på ett hållbart sätt. Och för en rättvis omställning av vårt samhälle, till ett långsiktigt hållbart samhälle, behöver vi ett samarbete mellan land och stad, säger Birgitta Hedström från Jordens Vänner i Falköping.

Ambitionen med konferensen är att skapa ett samarbete som bärs fram av en tilltro till att skapa förändringar tillsammans, en tilltro till att kunna stärka naturbrukets och landsbygdens ekonomiska ställning och en tilltro till att kunna ändra den orättfärdiga landsbygdspolitiken i Sverige, EU och internationellt.

– Naturbrukare ska kunna försörja sig på sin odling, sitt jordbruk, skogsbruk, betesbruk och fiske. Och människor ska kunna tillförsäkras rätten till matförsörjning och makt över sin mat, säger Ellie Cijvat från Jordens Vänners riksstyrelse.

– Det svenska samhället behöver upprätta balans mellan land och stad och mellan regioner och för det behövs en modig politik och förändrade strukturer. Landsbygden ska ta mer makt, återbefolkas och tillförsäkra sig rättvisa i välfärd och service. Vi behöver skapa livskraftiga och resilienta bygder, avslutar Birgitta Hedström.

 

För mer information kontakta:

Ellie Cijvat, Jordens Vänners riksstyrelse, 073-778 22 42.
ellie.cijvat@jordensvanner.se

 

Birgitta Hedström, 070-046 87 17.
hedstrom@artech.se


Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt