I dagarna är det 30 år sedan Sveriges första Auroramottagning öppnade på Östra sjukhuset i Göteborg. Auroramottagningen är till för patienter som behöver stöd och hjälp med att hantera sin förlossningsrädsla.

Mycket har hänt under de trettio åren både i samhället och på mottagningen och vi kan idag vara stolta över en mycket välfungerande verksamhet, säger Jenny Lysell Bengtsson, barnmorska på Auroramottagningen, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I inledningsskedet var Auroramottagningen ingen komplett mottagning, vården grundande sig istället på barnmorskans engagemang. Idag får kvinnan en remiss och behandlingen styrs utifrån riktlinjer.  Nu har kvinnor diskussioner kring rätten till sin kropp och nya medier påverkar bilden av förlossningsvården där kvinnor dessutom kan ta del av andra kvinnors berättelser. Kanske finns det också andra förväntningar på förlossningsvården idag.

Trots att samhället har utvecklats och förändrats under de trettio åren som Auroramottagningen har funnits, är förlossningsrädslan i grunden densamma, säger Jenny Lysell Bengtsons.

Vi är rädda för ungefär samma saker. Det handlar ofta om rädsla för att tappa kontrollen, att uppleva outhärdlig smärta, att få förlossningsskador eller att något ska hända barnet.

Fakta Auroramottagningen:

  • Mottagningen vänder sig till kvinnor som känner stark rädsla inför att föda.
  • Medarbetarna på Auroramottagningen inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset är specialutbildade förlossningsbarnmorskor och förlossningsläkare. De arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt och har kompetens i kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Auroramottagningen har lånat sitt namn av morgonrodnadens gudinna. Namnet för tankarna till morgonljus och klarhet, till att se lite ljusare på tillvaron och känna ökad tillförsikt inför det som komma ska.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.
Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000