Nu har sista delen av Norstedts åttabandsverk Sveriges historia kommit. Den sträcker sig från 1965 till 2012 och har särskilt tyngdpunkt på den politiska historien. Redaktör och författare är professor Kjell Östberg från Södertörns högskola, tillsammans med Jenny Andersson, docent i ekonomisk historia och verksam vid CNRS i Paris.

”Sveriges historia 1965-2012” startar under de gyllene rekordår när den svenska modellen väckte internationell uppmärksamhet. Under de kommande 50 åren som denna bok täcker förskjuts perspektiven. Den starka staten har slutat växa, Sverige är ett mångkulturellt och sekulärt samhälle, kollektiva lösningar har utmanats av individuella ideal. Finns det en kontinuitet i denna utveckling eller har Sverige förändrats i grunden under ett turbulent halvsekel? Tillhör folkhemmet historien?

– Boken ska fungera som referensram och underlag för allmänbildning över nutiden, kanske framför allt för de ungdomar som inte varit politiskt medvetna under förra seklet. Förhoppningen är att den ska användas som uppslagsverk där man snabbt kan läsa på om de stora politiska händelserna såsom IB-affären eller få förståelse för vedertagna begrepp som till exempel Pomperipossa, säger professor Kjell Östberg.

Den första boken i sitt slag

Sammanfattning av de senaste 50 åren är den första i sitt slag i Sverige. Boken kretsar kring upplösningen av den offentliga – och socialdemokratiska – välfärdsmodellen och är indelad i sex olika delar som alla kryddas av kortare inslag från externa forskare som ger läsaren en djupare förståelse inom ett specifikt område. Uppgiften har varit att lägga grunden till en historisk analys, frilägga utvecklingstendenser och urskilja mönster.

– Att skriva en historiebok om nutiden är en stor utmaning eftersom många av läsarna själva har upplevt den här tiden och en del av dem har även varit aktörer i den. Vi skildrar en process som är pågående och oavslutad, det är ingen lätt uppgift eftersom det inte finns så mycket att luta sig tillbaka på, säger Kjell Östberg och fortsätter:

– Det viktigaste som har hänt under de senaste 50 åren är att Sverige kraftigt har förändrats. Den klassiska välfärdsmodellen har ifrågasatts och den starka, enhetliga välfärdsstaten finns inte längre. Politiken har fått stå tillbaka i förhållande till marknaden och plats för individen.

Det finns som de som menar att det är en stor förlust att vi lämnat välfärdsstaten bakom oss, andra menar att det enbart är där som framtiden ligger. Det är en ständigt pågående och aktuell debatt, och författarna vill med den här boken ge ett underlag och en bakgrund till den diskussionen. Om folkhemmet tillhör historien är en fråga som det ännu inte finns något klart svar på.

– Vi hoppas på många efterföljande verk som kan fylla på våra tolkningar och bidra till diskussionen, avslutar Kjell Östberg.

Om Kjell Östberg
Kjell Östberg är professor och forskningsledare vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Hans forskning har framför allt rört nya och gamla sociala rörelser och deras roll för demokratisering och samhällsutveckling i 1900-talets Sverige. Hans senaste verk är en biografi i två band över Olof Palme.

Kontaktuppgifter:
kjell.ostberg@sh.se
08-608 40 58Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876