Ledarbristen i skolan är på väg att bli akut. Det är viktigt att vi tillsammans med skolans huvudmän diskuterar hur fler duktiga lärare ska vilja bli skolledare. Och att de inte förlorar lönemässigt på det, säger förbundsordförande Matz Nilsson som tillsammans med kanslichef Maria Andrén Bergström uppvaktar Friskolornas Riksförbund och SKL om en satsning på skolledarnas löner.

- Ledarbristen i skolan är på väg att bli mycket akut och situationen är allvarlig. Det är viktigt att vi nu tillsammans med skolans huvudmän diskuterar hur vi ska få fler duktiga lärare att vilja bli skolledare. Och att de inte förlorar lönemässigt på det.

Det säger Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson som tillsammans med kanslichef Maria Andrén Bergström idag uppvaktar Friskolornas Riksförbund och Sveriges Kommuner och landsting om en satsning på skolledarnas löner.

- Vi måste omgående tillsammans med arbetsgivarna hitta vägar tillbaka till fungerande lönestrukturer på skolans område. Det är viktigt att det så kallade ansvarsavståndet upprätthålls, att den som tar ett uppdrag med stort ansvar som skolledare, också får ett löneincitament för att satsa. Det finns ingen annan bransch än i skolan där underställda kan tjäna mer än sin chef, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund har också vänt sig till regeringen med samma budskap. Situationen runt om i landet är oroande, menar förbundet.

Ett första steg är att komplettera lärarlönesatsningen med en skolledarsatsning. Då skulle regeringen och huvudmännen göra den helhetssatsning på skolan som behövs. Lärarlönesatsningen haltar, anser Sveriges Skolledarförbund.Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207