Nu börjar arbetet med att utse nästa pristagare till Sveriges Stora Skolledarpris. Priset på 100 000 kronor är instiftat av Sveriges Skolledarförbund och delas ut på Nordiska Skolledarkongressen vartannat år., nu närmast i mars 2018. På söndag firas Skolledarnas dag för femte gången och arbetet med att utse nästa vinnare börjar.

- Det är en upplevelse av rang att ha förärats Sveriges Stora Skolledarpris och det är viktigt att vi belyser skolledarens roll för skolans utveckling säger Anna Hansson-Bittár, Brevik skola, Tyresö, den första pristagaren av Sveriges Stora Skolledarpris.

Nu börjar arbetet med att utse nästa pristagare.

Priset på 100 000 kronor är instiftat av Sveriges Skolledarförbund och delas ut på Nordiska Skolledarkongressen vartannat år.

För Anna Hansson Bittár är priset också en bekräftelse på att skolledarna och ledarskapet i skolan spelar en allt mer betydelsefull roll. Också i debatten om svensk skola.

- Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att lyfta fram och belöna riktigt skickliga skolledare, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Matz Nilsson och Sveriges Skolledarförbund har i Skolkommissionen hårt drivit frågan om ett professionsinstitut, bland annat för skolledare. För utvecklingen i förskolan och resultaten i skola och vuxenbildning är ledare, förskolechefen och rektorn, avgörande. Det är något som uppmärksammas allt mer.

Men det behöver upprepas och därför är det varit viktigt för Sveriges Skolledarförbund att uppmärksamma skolledare på det här sättet.

På söndag firas Skolledarnas dag för femte gången och arbetet med att utse nästa vinnare börjar.

Sveriges Skolledarförbund samarbetar med Studentlitteratur, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Friskolornas Riksförbund samt Sveriges Elevråd - SVEA och Sveriges Elevkårer kring Stora Skolledarpriset. Samtliga har en ledamot i juryn.Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207