Fotograf/Källa: Malin Bondesson

Medlemmarna i den svenska veteranorganisationen Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, som samlar alla Sveriges civila och militära utlandsveteraner, har i helgen röstat för ett förslag från styrelsen om att byta namn. Från och med i dag heter förbundet kort och gott "Sveriges Veteranförbund".

Sveriges Veteranförbund samlar Sveriges civila och militära utlandsveteraner och har kamratstöd och verksamhet för gemenskap för veteraner och anhöriga i hela landet. Vid starten för 35 år sedan gick man under namnet ”Kamratföreningen Bataljonen”, för att under början av 2000-talet byta namn till ”Fredsbaskrarna” och ”Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna”. De senaste åren har förbundet enbart kommunicerat Sveriges Veteranförbund och på helgens förbundskongress biföll medlemmarna styrelsens förslag att också ändra det formella namnet.

– Vår verksamhet har utvecklats väldigt mycket under de 35 år vi funnits, och i dag omfattar och välkomnar vi alla veteraner, både civila och militära, oavsett om man burit basker i sin utlandstjänst eller inte. Därför har vi under lång tid varit inne i en process av att se över vår identitet och vilka vi är. "Sveriges Veteranförbund" är det som bäst talar om vad vi är, och det går även i linje med hur våra systerorganisationer runtom i världen kallar sig, säger förbundsordförande Sverker Göranson.

Process som tillåtits ta tid
Namnbytet har varit en process som tillåtits ta tid, för att kunna nå en god förankring bland alla föreningar. Redan 2013 togs det första steget då ”Fredsbaskrarna Sverige” gjordes om till ”Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna”. Förändringarna har varit en effekt av att man utvecklat verksamheten till att tydligare även omfatta civila veteraner.

– Vi gör inte skillnad på civila eller militära veteraner, och det har varit hela grunden för att göra den här identitetsresan. Både civila och militära veteraner bär med sig samma typer av erfarenheter, kunskaper och upplevelser, som behöver erkännas och tas om hand men också nyttjas på bästa sätt av samhället efter insatsen, säger Sverker Göranson.

 

 


Sveriges Veteranförbund finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som hjälpt till utomlands vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen.

H.K.H. Prins Carl Philip är höge beskyddare av Sveriges Veteranförbund. Kontakt


Martin Ruist

Presskontakt

martin.ruist@fourpr.se

073-9321262

MariAnne Boström

Generalsekreterare

marianne@sverigesveteranforbund.se

070-879 90 84