Cornelia Håkanssons tips för att komma igång

  • Håll föreläsningar, utbildningar och workshops ofta och håll diskussionerna levande. Ta upp mångfald på varje personalmöte.
  • Undvik att mångfald blir en HR-fråga och försök få in det i alla aspekter och beslut.
  • Mångfald är en kunskapsfråga. Ha en tydlig rekryteringspolicy kopplad till mångfald med tydliga mål.
  • Sätt igång – satsa tid och resurser. Hämta inspiration från goda exempel.

Nyligen vann HSB Skåne pris för sitt engagemang för att öka mångfald. Med en unik temasatsning på mångfaldsfrågor under ett helt år har man ökat medvetenheten inom organisationen.

Det var med en slogan som ”Mångfaldsåret 2014” som HSB Skåne satsade stort på temat mångfald i sin verksamhet. Under hela året uppmärksammades mångfaldsfrågor såväl i det dagliga arbetet som med en rad aktiviteter i form av utbildningar, föreläsningar och underhållning.

Humor för att belysa

Humor har varit ett sätt att belysa ämnet, både i form av komiker, som inbjudna ståupparen Marika Carlsson och transvestiten Claes Schmidt/Sara Lund som belyst mångfald ur olika aspekter.

- Genom att fokusera på mångfald och på att synliggöra de normer och attityder som ofta försvårar arbetet med mångfald, kan vi bättre nå en ökad mångfald på arbetsplatsen. Den ska vara till för alla och spegla våra kunder och medlemmar som är väldigt viktiga för oss, säger Cornelia Håkansson, HR-chef på HSB Skåne och en av se som jobbat med mångfald inom företaget.

Hedersomnämnande

Priset var ett hedersomnämnande från den ideella medlemsföreningen Mine som jobbar för ökad mångfald inom arbetslivet. För HSB Skåne var det en naturlig del av mångfaldssatsningen att bli medlem i Mine, som håller utbildningar och föreläsningar i mångfald.

- De var imponerade av det arbete vi gjort och för det ovanliga att som företag lägga ner så mycket tid och engagemang på mångfaldsfrågor. Jag är stolt att kunna säga att hela ledningen och chefer står bakom och visar var man står, vilket inte är minst viktigt eftersom medarbetarna ser vad man gör, säger Cornelia Håkansson.

Chefer föredöme

Chefer, menar hon, måste vara föredöme i mångfaldsfrågorna och visa vägen hur man behandlar anställda och medarbetare.

- Det är viktigt att tala om detta men också visa att man gör något för att få det jämställt i företaget.

Nolltolerans

Idéerna för hur man kan jobba med frågan kommer från såväl högsta chefen som från den grupp medarbetare som engagerats som idékläckare. Grunden till serietecknaren Karin Nybergs humoristiska serie lades av en grupp anställda som träffades för att spåna kring vilka situationer som skulle kunna uppstå i fastighetsbranschen. Serien publicerades i den egna tidningen, på hemsidan och i nyhetsbrev. Men också i skylfönstren på HSB:s kontor.

- Vi vill visa våra kunder och samarbetspartners att vi står för nolltolerans, säger Cornelia Håkansson.

Gemensam syn

Genom att hålla heldagar med utbildningar och workshops samt diskussionsgrupper där man diskuterar, kommer man, menar hon, fram till en gemensam syn på mångfald och hur man kan jobba vidare.

- Vi har även som målsättning att ta upp mångfald som en stående punkt på varje månadsmöte. För att underlätta diskussionerna ska vi börja använda ett kortspel från Mine där varje kort innehåller en frågeställning, exempelvis: är det okej att dra rasistiska skämt på kafferasten, säger Cornelia Håkansson.

Spegla samhället

Med temaåret lades grunden för vad man som mångfaldssmart organisation förväntar sig.

- Nu har vi kunskapen, strategierna och drivkraften och nu är det handling som gäller. Vi ska spegla samhället och vi jobbar för att få in fler kvinnliga fastighetsskötare och mer mångfald.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922