Nyanlända i Täby kommun kommer från och med maj att kunna flytta in på asylboendet på Kemistvägen 30, tidigare Täby Park Hotell. Det står klart sedan Täby kommun och Migrationsverket nått en överenskommelse om att lediga platser hyrs ut till kommunen.

Migrationsverket och Täby kommun har tillsammans med fastighetsägaren Täby Åkerby 12 AB skrivit under ett avtal. Det innebär att Täby kommun kan hyra tomma boendeplatser av Migrationsverket i andra hand från och med 1 maj.

De boende som fortfarande är asylsökande kommer parallellt att kunna bo kvar i boendet en tid till. Senast den 31 augusti ska Migrationsverket ha lämnat över fastigheten till Täby kommun som då tar över hyresavtalet.

– Vi vet att Täby och många andra kommuner har en stor utmaning i att ta emot nyanlända som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Därför känns det oerhört bra att vi har nått en pragmatisk lösning så att Täby redan nu kan börja använda de boendeplatser som vi inte behöver längre. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är en ovanlig lösning som är möjlig eftersom det är ett boende vi hyr direkt av en fastighetsägare, säger Magnus Rodin, regionchef, Migrationsverket.

Det är inte fastställt vilket belopp som Täby kommun kommer att betala per boendeplats till Migrationsverket. Det kommer dock enbart att handla om att täcka Migrationsverkets omkostnader per plats för hyra, städning, bevakning etc.

– Vi var redan i mars överens om att Täby kommun skulle överta Migrationsverkets hyresavtal och nu är processen klarlagd. Nu när avtalet är klart kommer vi att kunna lösa kommunens åtaganden om tillfälliga boenden för de med uppehållstillstånd. Det innebär att det inte kvarstår något behov just nu av andra tillfälliga boenden så som moduler, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

Migrationsverkets ambition är att de asylsökande familjer som har barn i förskole- och skolåldern ska kunna gå klart vårterminen innan de eventuellt behöver flytta till ett annat asylboende. De asylsökande som kan komma att behöva flytta kommer att få information om en ny adress senast 14 dagar innan flytt.

Asylboendet har i dagsläget 263 boende och cirka 400 boendeplatser. Det öppnade som ett ankomstboende i september 2015.

Migrationsverket avvecklar nu ett stort antal asylboenden över hela Sverige. Läs gärna mer på www.migrationsverket.se om hur det arbetet går till.

Frågor eller intervjuer

Magnus Rodin, regionchef, Migrationsverket (Migrationsverkets presstjänst, 010-485 66 55)

Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande Täby kommun (presskontakt Fredrik Wevle, 076-643 93 92)Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.