Valberedningen i Miljöpartiet i Stockholms stad föreslår Tamim Alameddine till ny ordförande för Spånga Tensta stadsdelsnämnd. Tamim har varit aktiv i Stockholmspolitiken under flera år, framförallt på stadsdelsnivå. Idag arbetar Tamim på Miljöpartiets riksdagskansli. Han är 25 år gammal och bor i Sköndal.

- Jag är otroligt glad av att vara valberedningens förslag till ordförande i Spånga-Tensta som är en fantastisk stadsdel, rik på mångfald och lokalt företagande, grönområden, föreningsliv och engagerade människor. Jag ser verkligen fram emot att med entusiasm och ödmjukhet arbeta tillsammans med hela majoritetsgruppen för att ta oss an de utmaningar som också finns och skapa goda förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt, demokratiskt och miljömässigt hållbart Spånga-Tensta. Nu hoppas jag på MP-medlemmars förtroende, säger Tamim Alameddine (MP), kandidat till ordförandeposten i Spånga Tenstas stadsdelsnämnd.

- Tamim är en ytterst kompetent kandidat till uppdraget och vi är övertygade om att han kommer att utföra ett utmärkt arbete tillsammans med de andra gröna politikerna och våra samarbetspartier i nämnden, säger Anders Nilsson (MP), ordförande för valberedningen i Stockholms stad.

Valberedningens motivering:
Tamim har en bred erfarenhet av olika delar av Miljöpartiet och av det civila samhället. Han har tidigare haft ett flertal politiska uppdrag och interna uppdrag i MP-organisationen, men även styrelseuppdrag för andra ideella organisationer som Ungdom mot rasism och Sveriges ungdomsråd. Han har en stark partiförankring och ett tydligt engagemang i frågor som rör integration, anti-rasism och jämlikhet. Han arbetar idag som politisk sekreterare åt riksdagens gruppledare, men har tidigare arbetat som borgarrådssekreterare i Stockholms stad där han bland annat har haft ansvar för att arbeta gentemot våra politiker i stadsdelsnämnderna. Tamim är en sällsynt effektiv och systematiskt arbetande person, som känner till stadsdelsnämndernas organisation och uppdrag utan och innan. Han kommer att kunna bidra med struktur och tydlighet i en stadsdelsnämnd som ska lämna en turbulent period bakom sig. Tillsammans med övriga gröna ledamöter i nämnden kommer han kunna skapa en bra grund för att genomföra grön politik där den behövs som allra mest.

Om valet:
Valet av ny ordförande kommer att genomföras på samma sätt som övriga personval i Miljöpartiet i Stockholms stad. Det innebär att det kommer att vara möjligt för medlemmar att avlägga sin röst både via nätet och på nästa medlemsmöte den 23 november. Omröstningen på nätet är öppen i sex dagar.

Förutom Tamim Alameddine så kandiderar även Sus Andersson och Mansur Jama till posten som ordförande.

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 076-122 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad/
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02