Om vi ska nå klimatmålen måste kollektivtrafiken prioriteras. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv krävs fler turer och högre hastighet. Miljöpartiet föreslår i en ny motion att Stockholm stad i samarbete med SL genast ska skapa fler permanenta busskörfält.

Det tar lång tid och det är dyrt att bygga ut pendeltåg, tunnelbana och spårväg. För att snabbt öka kollektivtrafikens kapacitet bör man ge bussar egna körfält och därmed ge dem samma framkomlighet som en spårvagn. Vissa av dessa busslinjer kan omvandlas till spårvägslinjer i framtiden.
- Busskörfälten bör vara i annan färg och ligga på bästa stället i gatornas mitt där ingen kan parkera fel. Trafikljusen ska stå på grönt när bussen kommer, så den bara behöver stanna vid hållplatserna, säger Eie Herlitz (MP) fullmäktigeledamot.

- Genom att reservera sammanhängande körfält för bussarna i stomnätet kan vi få upp hastigheten i busstrafiken ordentligt. Det skulle göra det mer attraktivt för många fler att åka kollektivt och avstå från bilen, säger Stefan Nilsson (MP) gruppledare.

Motionen bifogas.

För kommentarer: Eie Herlitz 070- 787 85 86, Stefan Nilsson 0761-22 96 27.Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02