Ulf Nyqvists bästa tips för att komma igång

  • Var noga med hur kravspecifikationen ser ut för olika roller och vad ni vill uppnå?
  • Blanda inte in känslor.
  • Håll er till faktiska krav och poängsätt under rekryteringen utifrån hur kandidaten svarar upp mot olika krav, exempelvis på att möta kunder och tala flera språk.
  • Var tydlig redan vid annonseringen hur ni ska rekrytera.
  • Sätt mål hur ni ska nå framåt och följ upp regelbundet.
  • Satsa på en stark HR-funktion som inte blandar in känslor utan håller sig till den utlagda linjen.
  • Ytterst har chefen ansvar vid beslut.

Botkyrkabyggen är en förebild inom mångfald där idag halva personalstyrkan består av medarbetare med utländsk bakgrund. Nya kreativa grepp breddade kompetensen inom företaget.

Botkyrkabyggen kraftsatsning på mångfald tog sin början 2005 då ett aktivt arbete påbörjades med att rekrytera anställda med utländsk bakgrund för att spegla kundgruppen i Sveriges mest mångetiska kommun Botkyrka söder om Stockholm med över 100 nationaliteter och 100 olika språk.

Mentometermätning

Tre år senare, 2008, genomförde företaget mentometermätning bland medarbetarna. Med hjälp av knapptryckningar kunde företaget få fram statistik kring samtliga diskrimineringsgrunder, såsom kränkande behandling, bemötande och trygghet, för att arbeta vidare med förbättringar i värderingar och bemötande.

- Först och främst är det vår värdegrund att vi accepterar andra människor oavsett religion och hudfärg. Vi tycker själva att vi vinner på att få en mångfald där anställda kommer från olika delar av världen och speglar våra kunder och hyresgäster. För oss blir det en bättre arbetsplats, säger Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen.

60% utländsk bakgrund

De senaste åren har Botkyrkabyggen arbetat aktivt med att öka mångfalden bland sina 125 anställda. Målet har varit att ha en bra mix åldersmässigt, mellan män och kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Idag, sex år senare, har 40 till 60 procent av medarbetarna utländsk bakgrund och representerar ett 20-tal olika nationaliteter.

- Det är en tillgång att kunna hantera våra hyresgäster i olika sammanhang. Ett helt svenskt företag är beroende av tolkar och som det är idag når vi alla. Istället för 20 procent når vi 50 procent genom våra reparatörer som behärskar turkiska och spanska. Likaså kan kvinnliga reparatörer underlätta för många kunder som inte behöver ha sin man hemma när de får besök, säger Ulf Nyqvist.

Utbildning för chefer

Botkyrkabyggen har utbildat sina chefer i mångfald och även haft mångfaldskonferens för hela företaget.

- Vi är föregångare inom fastighetsbranschen och har tagit bollen själva. Men vi får jobba hårt och det är en pågående process, med ständig uppföljning och kamp för att nå målen, säger Ulf Nyqvist.

Lägg krut på rekryteringen

Hans tips till andra chefer som vill satsa mer på mångfald är att lägga mycket krut på rekryteringen och leta efter andra kompetenser än de gängse. Det gäller att leta efter olika språklig, kulturell och social kompetens för att kunna skapa en verksamhet som vänder sig till hela kommunen. Enligt Ulf Nyqvist finns det en risk i att rekrytera slentrianmässigt.

- Rekryteringsarbetet är viktigt. När vi fick en uppstyrd rekryteringsprocess och HR tog ett större ansvar började det hända saker och vi prioriterade en person som gick i moskén än spelade golf, säger Ulf Nyqvist.

Ifrågasätt kravspec

Man började med att gå igenom kravspecifikationen, vad ska personen kunna för att jobba med vissa uppgifter och fråga sig varför det svenska språket betraktas avgörande merit.

- Jobbar man exempelvis som miljövärd kan det vara viktigare att man kan flera språk, säger Ulf Nyqvist.

Poängsättning

Han betonar vikten av poängsättning i samband med anställningsintervjun. Den avgörande slutpoängen kan leda till att valet faller på en kvinna som reparatör eller en person som talar flera språk.

- Var kreativ och noga med hur rekryteringsprocessen går till. Ha en tydlig mall vad arbetsuppgifterna består av istället för att fråga hur personen ska klara kompetenskraven.

Inga språkproblem

Trots att mellan 40-60 procent av de anställda har utländsk bakgrund har Ulf Nyqvist aldrig fått signaler på att svenska språket är ett problem.

- Alla har någorlunda språkfärdighet i svenska och kan ofta fyra språk utöver det och det kan man klara många av våra tjänster på. Överlag fungerar våra arbetslag bra och språk är något man lär sig bäst på jobbet.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922