Fest för läsa-skriva-räkna-garantin men Bengt-Erik Johansson och Gustav Fridolin. Fotograf/Källa: Ylva Bjelle

Igår röstade en majoritet i Sveriges Riksdag för en läsa, skriva räknagaranti. Dyslexiförbundet jublar! Det ursprungliga förslaget har modifierats för att inte öka lärarnas administration.

  • Äntligen ser vi möjligheter för barn att få hjälp och stöd och bli upptäckta i tid. Vänta och se är inte vår melodi. Det här är en milstolpe och något som Dyslexiförbundet kämpat för i många år.
  • Det är en seger för alla barn, som annars riskerar att glömmas bort och missas. Vi är så glada att även Alliansen har kommit med på tåget. Ingen vill öka lärarnas administration. Vi är glada över det nya förslaget, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande i Dyslexiförbundet.

Regeringen har uppdaterat sitt första förslag Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. 

Den 21 mars presenterades Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. 

Det första förslaget fick kritik för att ge lärare för mycket administration.

I den nya propositionen har ändringar gjorts, för att tydliggöra att garantin inte innebär några nya dokumentationskrav.  Det tidigare förslaget att extra anpassningar ska dokumenteras i en elevs individuella utvecklingsplan (IUP) har tagits bort. Huvudmannens ansvar för att det ska finns tillräckliga resurser för att genomföra garantin har tydliggjorts. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. 

På bilden: Bengt-Erik Johansson och utbildningsminister Gustav Fridolin framför ett bord med tårtor.Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780