Ett nytt riskområde för TBE (fästingburen hjärninflammation) har konstaterats vid Sisjön i södra Göteborgsområdet. Två personer som insjuknat med TBE under hösten kan ha smittats inom detta område. Symtom vid TBE är hög feber och huvudvärk i kombination med neurologiska symtom, ofta följt av långdragna besvär.

Andelen fästingar som bär på TBE-viruset är låg och alla som smittas blir inte sjuka. För att bli smittad måste man vistas i naturen på ett sådant sätt att man kan bli biten av fästingar. Fästingar sitter oftast i vegetationen några decimeter över marken. Upptrampade stigar och vägar är ingen fästingmiljö och täckande klädsel minskar risken. TBE-sjukdom ses sällan före maj månad, och huvuddelen fall smittas under augusti-september. Mildväder under hösten innebär en risk för TBE även senare under året. Vaccin ger ett gott skydd mot TBE. För den ovaccinerade ger minst två doser vaccin inför kommande fästingsäsong ett bra skydd.

Kontaktperson:

Peter Nolskog

Bitr. smittskyddsläkare
Smittskydd Västra Götaland
Mobil: 070-29 60 116


Bifogade filer

 Release


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se