Rundvandringen på Moskogen Kalmar Energi den 6 oktober, för deltagarna i Tjejresan 2 är ett led i att inspirera unga tjejer att välja energi- och teknikutbildningar. Fyrtio unga tjejer i Kalmar län deltar i Tjejresan 2 där studiebesök, inspirerande föreläsningar och träffar med kvinnliga förebilder inom området står på programmet.

Rundvandringen på Moskogen Kalmar Energi den 6 oktober, för deltagarna i Tjejresan 2 är ett led i att inspirera unga tjejer att välja energi- och teknikutbildningar. Fyrtio unga tjejer i Kalmar län deltar i Tjejresan 2 där studiebesök, inspirerande föreläsningar och träffar med kvinnliga förebilder inom området står på programmet.

En kartläggning av energi- och teknikbranschernas behov av ny arbetskraft i länet de närmsta åren tyder på stor efterfrågan av välutbildad personal för att klara generationsväxlingen. Samtidigt visar forskning på unga tjejers bristande intresse för energi och teknik, både vad gäller fortsatta högre studier som inom yrkesval. Energikontor Sydost har tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), uppmärksammat detta och under hösten 2011 fortsätter Tjejresan som ett led i att vända den negativa trenden.

Deltagarna har träffats vid fyra tillfällen i våras. Med träffarna har man velat avdramatisera energi och tekniska utbildningar på universitetet, visa på den mångfald av arbeten det finns inom området samt bilda nätverk mellan skola och näringslivet.

Den 6 oktober är det dags för höstens andra träff med Tjejresan 2 går till Moskogen och till Experimentlabbet i Kalmar. De fyrtio unga tjejerna kommer från Oscarsgymnasiet i Oskarshamn, Lars Kaggskolan i Kalmar och CIS i Kalmar.

Se bifogat program för dagen och ramprogrammet för resten av hösten.

För mer information, kontakta Kerstin Eriksson 0706-20 83 07 kerstin.eriksson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56