Karta över Kretslopp Sydosts medlemskommuner Fotograf/Källa: Kretslopp Sydost

Sedan 1 januari 2021 är kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge en del av Kretslopp Sydost som numera är Sveriges nästa största kommunalförbund. Samhällsuppdraget går ut på att serva 188 000 invånare i totalt åtta kommuner med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. Sammanslagningen består av dom tre nya höglandskommunerna och f.d. KSRR:s befintliga kommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Fyra månader in i den nya organisationen är det dags att ta tempen på dom tre nya höglandskommunerna och höra hur övergången landat.

Vi frågar politiker på höglandet hur det nya förbundet tagits emot

Kretslopp Sydost pratar bland annat med Dan Ljungström som är kommunalråd i Vetlanda kommun och som även är ordförande i Njudung Energi varifrån ansvaret för hushållsavfallet överfördes.

- Vi har nu en organisation som lättare kan möta de ökade kraven inom avfallshantering när det gäller återvinning, hushållsnära förpackningsinsamling och kompetensförsörjning. Jag tycker att processen inför och själva samgåendet har fungerat bra med tanke på att det ändå är ett rätt stort arbete. Det känns bra att vara med i Kretslopp Sydost och jag vet att den kunskap vi sammanfört från de olika kommunerna varit värdefull, säger Dan Ljungström.

Kundfokus och fler digitaliserade lösningar som ett alternativ till traditionella informationskanaler har varit en av Kretslopp Sydost senaste satsningar. Något som uppmärksammats med positiva reaktioner från Vetlandaborna.

- I en sån här förändring blir det alltid en inkörningsperiod på grund av olika rutiner och tjänster men jag upplever att det mesta har fallit på plats. Jag har bland annat fått positiva synpunkter på de digitala tjänsterna som t.ex. Kretslopp Sydosts app som påminner om hämtdagar och eventuella avvikelser, säger Dan Ljungström.

Inför att ansvaret för renhållningen skulle tas över av Kretslopp Sydost vid årsskiftet var ett av de viktigaste ledorden som ville förmedlas i kommunikationen att allt kommer att vara precis som vanligt. Soptömningen fortsätter som vanligt. Slamtömningen kommer som vanligt. Även återvinningscentraler skulle hålla öppet precis som vanligt. När Kretslopp Sydost frågar Peter Ekman som sitter i Kommunstyrelsen i Uppvidinge vad störta skillnaden upplevs vara efter övergången är hans samlade intryck att det inte kommit in så väldigt mycket feedback. 

- Det har inte gått så väldigt lång tid ännu men efter första fakturans förvirring och lugnet lagt sig så upplever jag inte att jag fått så mycket feedback utan vad jag har förstått så är alla nöjda med samarbetsformen och hur övergången genomförts. Personligen tycker jag att övergången var nödvändig och tror att kommunalförbund kommer behövas på fler ställen, säger Peter Ekman.

Personalen om hur det varit att bli en del av Kretslopp Sydost

Vi förflyttar oss från politiken och vänder oss till Kretslopp Sydosts återvinningscentraler på höglandet. Vi pratar med ÅVC-medarbetarna som jobbar i Vetlanda och Sävsjö för att höra hur det varit att komma in i Kretslopp Sydost på så här kort tid.

- Vi är väldigt vana vid att ta eget ansvar och vi gillar att kunna påverka vårt arbete, komma med egna idéer och förbättringsförslag. Övergången har gjort att vi känt oss väldigt prioriterade och vi har hamnat i strålkastarljuset och fått fortsatt frihet att genomföra fler förändringar. Det har varit väldigt roligt att få testa på olika nya lösningar och vi har fått ett fantastiskt stöd i det, säger Anette Höggren.

- Nackdelen är att pandemin gjort att vi inte kunnat träffa våra nya kollegor som vi önskat och jag tror vi med många andra kan känna oss lite isolerade i det. Men trots det känner jag mig ändå som en Kretsloppare, säger Ella Blomstand.

- Vi ser väldigt mycket fram emot att kunna hälsa på och göra studiebesök runt om i Kretslopp Sydost. För det är verkligen fördelen med sammanslagningen, att vi får möjlighet att plocka russinen ur kakan och dela erfarenheter med varandra, säger Anette Höggren.

- Jag tycker det fungerar jättebra och jag tror att vi alla delar den bilden. I början var det så klart lite ovisst och det är alltid lite oroligt kring vad som ska hända. Men vi är alla trygga i våra roller och vi har en jättebra och engagerad arbetsledare som besöker oss två gånger i veckan, säger Fredrik Hermansson som jobbar både på Flishult ÅVC i Vetlanda och Vrigstad ÅVC i Sävsjö.  
Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31