Under de senaste dagarna syns en tendens till ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län. Ökningen är spridd i alla åldersgrupper och i alla delar av länet.

Andelen positiva fall har ökat från cirka 3 procent i vecka 38 till runt 5,5 procent de senaste dagarna. Ökningen ses i alla åldersgrupper och i flera av länets kommuner.

- Det verkar handla om mindre lokala ansamlingar om fem-tio fall, kopplat till exempelvis idrottsklubbar, skolor, privata tillställningar och arbetsplatser inklusive utbildningar. Samma trend finns i flera andra regioner i Sverige, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

- Trenden är förstås oroväckande. Den aktualiserar att vi inte kan slappna av, det här är inte över. Risken finns att smittspridningen tar fart ordentligt och att vi får fler allvarliga sjukdomsfall, om vi inte alla hjälps åt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta blir inte mindre viktigt nu när besöksförbudet på särskilda boenden hävs.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt