Pressträffen är tidigarelagd till klockan 11.20 (ej 12.15)
Plats: Tingssalen, stadshuset, Eskilstuna

Idag bjuder Eskilstuna kommun in samverkansparter till en temadag om hur samhället tillsammans kan arbeta mot våldsbejakande extremism.

Medverkande är bland andra Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, representanter för säkerhetspolisen, polisen i Södermanland samt inbjudna föreläsare.

Media är välkomna att delta i hela eller delar av temadagen.

Frågestund för media arrangeras klockan 11.20 - 11.50

I frågestunden deltar Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, Aron Lund mellanösternkännare och författare, Abd al Haqq Kielan imam vid Årbymoskén, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, Tryggve Lundh, Eskilstuna kommuns samordnare mot våldsbejakande extremism samt Stefan Rydholm, säkerhetssamordnare.
Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38