Justitieombudsmannen släpper rapport från inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade i Sverige.

Justitieombudsmannens Opcat-enhet släpper nu en rapport från de inspektioner som man har genomfört på platser där människor hålls frihetsberövade i Sverige. Det handlar om förhållandena på fängelser, häkten, arrester, psykiatriska kliniker, särskilda ungdomshem, LVM-hem och migrationsförvar. 

Rapporten är en sammanställning av gjorda iakttagelser och JO:s rekommendationer, samt en redovisning av de olika teman som Opcat-enheten arbetat med: kvinnliga frihetsberövade (2015), information om rättigheter (2016) och tillsyn av frihetsberövade (2017). 

Totalt handlar det om 58 inspektioner, oanmälda och föranmälda, som genomförts under perioden 2015–2017.

Rapporten finns att ladda ner från JO:s webbplats

För mer information kontakta Gunilla Bergerén, enhetschef Opcat-enheten, 08-786 51  86, gunilla.bergeren@jo.se eller biträdande enhetschef Karl Lorentzon, 08-786 58 53, karl.lorentzon@jo.se


Opcat-enheten bistår justitieombudsmännen i uppdraget som nationellt besöksorgan (National Preventive Mechanism – NPM) och besöker regelbundet platser där människor hålls frihetsberövade.Alla länder som skrivit under tilläggsprotokollet, förkortat till Opcat, till FN:s antitortyrkonvention måste ha ett nationellt besöksorgan (NPM) och sedan 2011 fullgör JO det uppdraget.

Mer info om Opcat-enhetenJustitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98