Läckeby ÅVC Fotograf/Källa: Kretslopp Sydost

Vi följer myndigheternas råd och vi sätter alltid våra besökare och vår personal först. I samband med nya restriktioner i Kalmar Län och den ökade smittspridning av Covid-19 som råder har vi identifierat att det finns smittspridningsrisker på återvinningscentralen i Läckeby. Utformningen av återvinningscentralen medför trånga utrymmen och en osäker arbetsmiljö för både personal och kunder utifrån rådande omständigheter.

För att garantera allas säkerhet har vi därför beslutat att stänga Läckeby återvinningscentral fr.o.m. tisdagen den 20 april t.o.m. tisdag den 31 augusti. Vi fortsätter följa myndigheternas råd och öppningen av Läckeby ÅVC är helt beroende på det smittspridningsläge som råder. Under tiden hänvisas besökare till Kalmar ÅVC som är byggd för att kunna ta emot ett större antal besökare med generösa öppettider sju dagar i veckan. För dom som vill ha ännu större tillgänglighet finns även Melltorp Kombi-ÅVC som också är öppet sju dagar i veckan 08-20 för den med grönt kort*. 

Vi jobbar hela tiden för att öka tillgängligheten till våra återvinningscentraler eftersom vi vet att det är ett vinnande koncept att kunna bestämma själv när man besöker sin återvinningscentral både ur ett kundperspektiv och för miljön. Därför kan vi redan nu meddela att vi utöver dom fyra etablerade Självservice ÅVC:erna Melltorp, Alsterbro, Kristdala och Figeholm, inom kort påbörjar en översyn för att säkerhetsställa en ökad tillgänglighet även i norra delen av Kalmar. 

Ta hand om er och tack för att ni återvinner. Mer information om våra olika ÅVC:er och dess öppettider finns på vår hemsida www.kretsloppsydost.se.

Öppettider Kalmar ÅVC

  • Mån - Tors 08.00-19.00
  • Fre - 08.00-16.00
  • Lör - Sön 09.00-16.00

Öppettider Melltrop Kombi-ÅVC

Öppet med bemanning 

  • Mån - 09.00-13.00
  • Fre - 09.00-13.00

Öppet med grönt kort*

  • Alla dagar - 08:00-20:00

*För dig som även önskar få tillgång till Självservice på Melltorps ÅVC finns möjligheten att genomgå en kortare utbildning kring källsortering och hur tekniken fungerar på vår hemsida. Ditt körkort registreras och fungerar sedan som din egen nyckel till ÅVC-grindarna väl på plats. Mer tillgänglighet än så blir det inte, läs mer här.Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77