Den 20 juli träder en förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige kraft. Det står klart efter riksdagens omröstning den 18 juni.

– Vi står väl förberedda för förändringarna, som vi ju har känt till länge, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef vid Migrationsverket.

En av förändringarna är att personer som sökte asyl efter den 24 november 2015 och har alternativ skyddsstatus, har rätt till familjeåterförening. Förutsättningen är att personen bedöms ha välgrundad
utsikt att få permanent uppehållstillstånd. Tidigare har rätten till familjeåterförening i princip endast gällt personer med flyktingstatus.

Under 2019-2021 uppskattas omkring 8000 anhöriga till alternativt skyddsbehövande komma till Sverige efter beviljat uppehållstillstånd. Var och en behöver ansöka om uppehållstillstånd på grund av
anknytning genom Migrationsverket och får en individuell prövning.

Den person som redan befinner sig i Sverige (anknytningspersonen) behöver dock ha ett giltigt uppehållstillstånd för att en familjeåterförening ska komma i fråga.

För någon av de runt 30 000 personer vars uppehållstillstånd löper ut under året, betyder det att Migrationsverket först måste pröva deras ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd på grund av skydd, innan familjens ansökningar om uppehållstånd på grund av anknytning kan prövas.

– Den personen behöver alltså invänta att anknytningspersonens förlängningsärende är avgjort, innan vi prövar familjemedlemmens anknytningsärende. Men själva ansökningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning går bra att skicka till Migrationsverket redan innan, säger Carl Bexelius.

Den tillfälliga lagen gäller till och med den 19 juli 2021.

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

press@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-16.30 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.