Tillsammans för klimatet är titeln på Länsstyrelsens klimat- och energistrategi som lanseras vid en kombinerad hearing och pressträff på länsresidenset på tisdag den 10 mars.

Klimatutmaningen är en av de största utmaningarna hittills. Den handlar ytterst om människans livsvillkor och hälsa.

Klimat- och energistrategi för Västerbottens län ska bidra till samtalet om vilka åtgärder som gör mest nytta. Lanseringen av strategin utgör också startskottet på det gemensamma arbetet i Västerbotten med att tillsammans utveckla arbetet med klimatomställningen i länet, och med hjälp av forskning och kunskap, tillämpa de lösningar som är anpassade för förutsättningarna i Västerbotten.

Vid lanseringen och pressträffen medverkar därför ett antal av de strategiska samarbetspartners som samarbetar med Länsstyrelsen i arbetet med klimatomställningen, till exempel Umeå universitet, Norrmejerier, Norra skogsägarna samt representanter för Skellefteå och Storumans kommuner.

Media hälsas välkomna!

Dag: tisdag 10 mars
Tid: 10.30
Plats: Länsresidenset, Umeå

Ingen föranmälan krävs.

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Kommunikationschef och presskontakt
jorgen.boman@lansstyrelsen.se
070-669 00 10


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41