Det höjda anslaget till Domstolsverket gör att Migrationsverkets kostnader för asylmottagning beräknas minska med en miljard kronor fram till 2022. Det skriver Migrationsverket i sin majprognos.

Majprognosen är Migrationsverkets tredje av totalt fem prognoser till regeringen i år. I den bedömer Migrationsverket att statens totala kostnader för migration och nyanländas etablering fortsätter att minska från cirka 26 miljarder kronor i år till cirka 15 miljarder kronor 2022.

– Till största del är minskningen en följd av färre asylsökande de senaste åren. Det leder till minskade boendekostnader men framför allt minskande ersättningar till kommunerna för asylsökande och kommunmottagna nyanlända, säger planeringschef Henrik Holmer.

Direkta följder för Migrationsverket

Efter Migrationsverkets förra prognos i februari har regeringen i vårändringsbudgeten bland annat höjt anslaget till Domstolsverket med 200 miljoner kronor i år. Det får direkta återverkningar för Migrationsverkets verksamhet, eftersom migrationsdomstolarna då kan avgöra fler migrationsärenden. Det leder i sin tur till att antalet asylsökande i verkets mottagningssystem kan minska snabbare än tidigare beräknat, vilket leder till lägre kostnader.

– Vi är glada att regeringen hörsammat oss på denna punkt och att även Migrationsverket föreslås få ett mindre tillskott i år. Kostnaderna för asylmottagningen beräknas minska med cirka en miljard kronor fram till 2022 på grund av de extra resurserna till Domstolsverket, säger Henrik Holmer.

Ärendebalanser ökar under åren som kommer

Majprognosen slår samtidigt fast att antalet öppna ärenden totalt sett, efter flera år av stadig minskning, kommer att öka från och med i år. Att antalet öppna ärenden förväntas öka beror enligt Migrationsverket på att förvaltningsanslaget, det vill säga anslaget för personal och lokaler, fortsatt minskar. Antalet öppna ärenden bedöms dock öka i en lägre takt än vad tidigare prognoser antagit, då mer resurser framöver väntas kunna avsättas till prövningsverksamhet istället för mottagning av asylsökande.

Oförändrad prognos för antalet asylsökande

Migrationsverket står fast vid sin tidigare prognos för antalet personer som söker asyl i Sverige. Det innebär ett oförändrat planeringsantagande på cirka 21 000 asylsökande i år och cirka 22 000 nästa år.

– Vi ser en viss förändring vad gäller vilka som söker asyl. Vi ser fler personer från Latinamerika och från vissa av de tidigare Sovjetrepublikerna, medan antalet asylsökande från Mellanöstern minskar, säger Henrik Holmer.

Nyhet, frågor och svar samt film om vår senaste prognos hittar du här.

Prognosen i sin helhet hittar du här.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.