Timrå kommun äger mark i attraktiva områden som kommunen nu arbetar med att förädla. Innan några småhustomter kan säljas krävs förarbete såsom undersökning av markförhållanden, VA-lösningar och väganslutningar.

Vi behöver ha en uppfattning om marknadens intresse för det utvalda läget. Dessutom vill vi ta hänsyn till redan befintliga boende. Planer på nybyggnationer skapar många frågor hos närboende. Det är förståeligt, säger David Östlund, mark- och exploateringssamordnare, Timrå kommun.

När utredningsarbetet är färdigt söker kommunen, förhandsbesked och om det beviljas går tomten vidare till försäljning.

Sedan årsskiftet har vi upphandlad mäklare som sköter försäljningen så går man i nybyggnadstankar bör man hålla utkik på Hemnet.

Tomter till salu

Först ut är södra delen av Solbacken, där kommer det finnas två till tre tomter till försäljning följt av enstaka lucktomter i Fagervik.

Även i Söråker kommer kommunen kunna erbjuda tomter som är ett attraktivt läge, med havsutsikt och kvällssol i samma väderstreck; något som annars är förbehållet västkustbor, säger David. 

Det fortsatta arbetet

Kommunen äger mark i nästan alla kommundelar och nu försöker man arbeta så brett som möjligt i dessa frågor.

Även om marknaden värderar havsnära lägen högst har Solbacken stor potential. En del skog behöver tas ned och vill det sig väl kommer man att kunna se havet. I Solbacken är vi framme vid en ansökan om förhandsbesked. Om några månader vet vi mer.

Ambitionen är att fortlöpande kunna erbjuda småhustomter i attraktiva lägen för de som vill bygga nytt.

Vi tror att det är ett viktigt komplement till större bostadsprojekt som tillkommer genom detaljplanering. Allra roligast vore det om vi genom detta arbete lyckades skapa nybyggnationer i Ljustorp. Kommunen äger mark även där, avslutar David Östlund.

Vill du veta mer? Kontakta David Östlund, mark- och exploateringssamordnare, Timrå kommun, tfn 060-163155


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt