Timrå kommun uppfyller Skolinspektionens krav på styrning och utveckling av förskoleklass, grundskola och gymnasieskola på huvudmannanivå. Det visar de två beslut som nu är klara efter tillsyn av huvudman 2018.

– Vi ser Skolinspektionens tillsyn som ett viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete. Besluten är en bekräftelse på att vi har en god styrning och ledning och uppfyller kraven på huvudmannanivå. Nu ska vi fortsätta det här arbetet eftersom vi ser att det har varit lyckosamt, säger Lisbeth Eklund, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

De områden som granskats på huvudmannanivå är:

  • förutsättningar för utbildningen
  • styrning och utveckling av utbildningen

Om tillsynen

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Tillsynen sker vart tredje år.

Under hösten 2018 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn på huvudmannanivå och regelbunden kvalitetsgranskning på enhetsnivå. Beslut gällande kvalitetsgranskning på enhetsnivå kommer under 2019.

Besluten finns att läsa på https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/.

 

Mer information
Lisbeth Eklund, ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Tfn: 0730-31 84 47Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt