Timrå kommun ansluter till en stor nationell matematiksatsning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) står bakom konceptet.

– Det här är en väldigt stor och viktig satsning på våra elever. Barn- och utbildningsnämnden tvekade inte att ta beslutet, säger Lisbeth Eklund (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Satsningen går under namnet TRR (Tänka, Resonera, Räkna) och har som mål att förbättra matematikundervisningen och elevernas grundläggande matematikförståelse. I grunden handlar det om att etablera en forskningsbaserad undervisningsmodell som tagits fram av NCM. Fokus ligger på de tidiga årskurserna, från förskoleklass till och med årskurs 3.

– Vi behöver vända den negativa trend vi sett i matematikresultaten och den grundläggande matematikförståelsen är här oerhört viktig för elevens fortsatta lärande, säger Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Höstterminen 2021 börjar samtliga matematiklärare i årskurs F-3 använda undervisningsmodellen.

För mer information kontakta:

Lisbeth Eklund (S), Ordförande.
Barn- och utbildningsnämnden Timrå kommnun.
lisbeth.eklund@timra.se / 073-037 84 47.

Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen Timrå kommun.
erik.sidebo@timra.se / 070-675 90 69.Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt