Upphandlingsstrateg på Timrå Kommun

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får upphandling bottenbetyg hos majoriteten av Sveriges kommuner. Kommunerna och kommunala bolag står för 68 procent av alla offentliga upphandlingar per år, det finns därmed förbättringspotential i hur kommunerna bedriver upphandling. En kommun som ligger i framkant är Timrå Kommun som visat sig vara bäst på upphandling i Norrland, med målet att positionera sig även som bäst i landet.

Som en av några få kommuner i Sverige, är Stefan Eriksson upphandlingsstrateg på Timrå Kommun inbjuden att medverka på Almegas webbinar inom ämnet ” Hur ser tjänsteföretag på offentliga upphandlingar?” i Malmö den 9 mars. Värdet av offentlig upphandling uppgår till åtminstone 782 miljarder kronor per år. Det motsvarar nära en femtedel av Sveriges BNP. Hur dessa pengar spenderas har stor betydelse för företagsklimatet, medborgarna och välfärden.

För många företag är affärer med den offentliga marknaden viktig och avgörande. Tittar man på en enskild kommun så upphandlas varor och tjänster för i genomsnitt 25 procent av den årliga budgeten. Det innebär att vad och hur myndigheten upphandlar har stor betydelse för näringslivet.

– Vi vill att fler ska förstå skillnaden mellan myter och verklighet och vikten av att lämna anbud. Det tjänar både företagen och vi på. Jag, tillsammans med övriga kollegor på min enhet jobbar hårt för att förenkla och skapa förståelse för upphandling. Jag känner mig självklart hedrad över att bli tillfrågad att vara en av paneldeltagarna i Almegas digitala webbinar säger Stefan Eriksson, upphandlingsstrateg Timrå kommun

Inom Almegas nio förbund finns det många medlemmar som har såväl intresse av som erfarenheter av offentlig upphandling. I en precis genomförd enkät har medlemmarna fått svara på hur de ser på möjligheterna att delta i upphandling. Rapporten presenteras av Almegas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke. Frågorna som lyfts i rapporten kommenteras och diskuteras tillsammans med upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek och representanter från såväl upphandlande myndigheter som företag inom tjänstesektorn.

För mer information

Stefan Eriksson, upphandlingsstrateg Timrå kommun
Tel: 073-274 84 59

Webbinariet sänds här:
https://ui.ungpd.com/Events/4e92c16c-23d6-418e-b320-bed53f9eeb87Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt