Vid Kultur- och tekniknämndens sammanträde torsdagen den 7 december godkände nämnden ett medborgarförslag om att inte släcka gatubelysningen på nätterna.

Förvaltningen har uppskattat att kostnaden ökar med 273.000 kronor för att hålla gatubelysningen tänd hela natten i hela kommunen under tiden 21 juli-14 maj.

Sommarsläckningen under tiden 15 maj-20 juli kvarstår som tidigare. Det är Timrå kommun som ansvarar för kostnaden och nu kommer medel omfördelas i kommande budget som tas inom befintlig budgetram.

Mer information kontakta Jan Eriksson, avdelningschef  Väg och trafik,  tfn 060- 16 32 24

Läs protokollet i helhet: http://www.timra.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/kultur-och-tekniknamnden/


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt