​-Extrainsatt kommunstyrelsesammanträde med anledning av Covid-19 - Påskynda processer för att stötta det lokala näringslivet -Förlänga betalningstider till 150 dagar

Vid ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde under fredagen den 20 mars, beslutade man att vidta åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet.

-Vi måste agera snabbt och vidta åtgärder för att mildra situationen som slår hårt mot våra företagare, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Dalin.

De samhällsekonomiska konsekvenserna av Covid-19 är i nuläget svårt att överblicka, men så långt kan man konstatera att det har negativ påverkan på det lokala näringslivet och att näringslivet står inför stora prövningar.

Vid dagens sammanträde har kommunstyrelsen fattat beslut för att stötta näringslivet.

-Vi har beslutat om att nämnder ska se över sina upphandlingar och om så är möjligt dela upp i mindre delar för öka lokala företags möjligheter att vinna en upphandling samt tidigarelägga upphandlingarna, säger Stefan Dalin.

Kommunfullmäktige beslutar om 150  dagar

Inför kommunfullmäktigesammanträdet den 30 mars, föreslår kommunstyrelsen bland annat att man ska besluta om förlängda betalningstider till 150 dagar för företagen med ambition att kommunen ska betala leverantörsfakturor på 15 dagar. 150 dagar gäller även hyresinbetalningar för kommunägda lokaler samt prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

-Vi står inför en oviss framtid och vårt mål är att fortsätta arbeta för att ge vårt näringsliv så bra förutsättningar som det bara går i det ansträngda läget som råder, säger oppositionsråd Tony Andersson.

Förslagen ska gälla från och med 1 april 2020 till och med 31 augusti 2020.

Mer information:

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 073-270 95 39

Tony Andersson, oppositionsråd, tfn:  070-190 36 63


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt