Timrå kommuns årsbokslut 2020 redovisar en ekonomi i balans med ett resultat på plus 18,8 miljoner kronor. Samtliga nämnder bedriver en bra verksamhet inom angivna ekonomiska ramar och det är första gången på två år som resultatet är positivt. Det visar sig inte minst i verksamheten där framgång nåtts på flera håll.

- Det är glädjande men inte förvånande att vi efter två ekonomiskt tuffa år nu visar ett positivt resultat. Jag skulle säga att det beror på en kombination av ett långsiktigt och hårt arbete inom nämnder och förvaltningar, skattehöjningen samt att staten tillfört kommunen extra, säger Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

Trots ett oroligt år som präglades av pandemin visar Timrå kommun på ett starkt verksamhetsresultat.

- Från att exempelvis haft bland de sämre skolresultaten i riket har vi nu, tack vare ett systematiskt och långsiktigt arbete för att höja kvaliteten inom skolan, goda och starka skolresultat. Det visar sig också på företagsklimatet i Timrå kommun som återigen fick utmärkelsen Norrlands bästa företagsklimat samt på samhällsbyggnationen där stor utveckling sker, fortsätter Stefan Dalin (S).

Att vända relativt stora underskott från 2018 och 2019 till ett positivt resultat visar på att Timrå kommun har en sund ekonomi att stå på inför kommande år.

- Kommunen och dess verksamheter har fungerat bra och levererar ett starkt resultat, trots att vi i princip haft en pandemi stor del av året. Vi har dessutom reserverat 20 miljoner kronor för sanering av Vivsta Höjden vilket är en framtidssatsning som nu är finansierad, vidare så avsätts ett antal miljoner till gamla deponier, säger Tony Andersson (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Timrå kommun.

För mer information kontakta:

Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, e-post: stefan.dalin@timra.se,
telefon: 060-16 31 42, 073-270 95 39.  

Tony Andersson (M) kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Timrå kommun,
e-post: tony.andersson@timra.se, telefon: 060-16 31 58, 070-190 36 63.

Bo Glas ekonomichef Timrå kommun, e-post: bo.glas@timra.se, telefon: 070-191 34 50.


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt