Inför delårsrapporten 2020 kommer Statistiska Centralbyrån, SCB, med glädjande besked. Timrå växer med 38 personer, vilket är en stor ökning i förhållande till befolkningsmängden.

– Riktigt roligt och viktigt att Timrå växer! Huvudorsakerna till detta är att vi har fått fart på byggandet och att kommunen är en attraktiv plats att bo på, säger Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande.

Oppositionsrådet Tony Andersson är glad över att kommunen fortsätter den positiva trenden och fyller i:

– Det som skett på senare tid med fler nya byggen av hyresbostäder är en del av de 38 nya invånarna som vi vuxit med. Vi har även ett företagsklimat som ligger i toppen bland norrlandskommunerna och föreningslivet är rikt med både utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det skapar mervärde för både invånare och presumtiva Timråbor.

Kommunen hade ett stort uppsving i befolkningsmängd efter det stora antalet flyktingar som kom till Sverige 2015, men den ökningen har avtagit och befolkningen minskade under 2019. Nu har trenden med befolkningsminskning avtagit, och flyttningen mellan kommunerna i regionen utgör den främsta förklaringen till ökningen 2020. Kommunchef Andreaz Strömgren ser att kommunens arbete gett resultat:

– Timrå har blivit en populär kommun att bo och verka i med kanske Norrlands bästa företagsklimat, bättre och bättre skolresultat och en relativt bra bostadsproduktion i mycket attraktiva lägen. Tillsammans med vårt varumärkesarbete har det gjort platsen Timrå mer attraktiv.

I länet är det Sundsvall (29), Timrå (38), Ånge (16), Härnösand (12) och Örnsköldsvik (40) som växer.  Övriga kommuner i Västernorrland redovisar tillbakagångar. Timrå växer i relativa tal mest med en befolkning på 18.020 invånare.

För mer information, kontakta:

 Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 073-270 95 39

 Tony Andersson, oppositionsråd, tfn: 070-190 36 63

 Andreaz Strömgren, kommunchef, tfn:060-16 31 21Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt