För tio år sedan startade ämnet konstvetenskap på Södertörns högskola. Det firas genom ett framåtblickande symposium på Moderna museet den 4 oktober 2013. Temat är framtiden och de tio kommande åren för konsten och vetandet om konsten.

Ämnet konstvetenskap på Södertörns högskola fyller tio år denna höst. Under ett decennium har man utvecklat en plattform för samtidsbaserad tematisk pedagogik som också involverat ett kontinuerligt utbyte med konstvärldens olika delar.

– Det har varit en kamp att etablera sig med ett helt nytt upplägg för konstvetenskap. Vi har frångått den långa kronologin för ett tematiskt varvande av teori och empiri, historia och samtid, konsthistoria och visuell kultur, säger professor Dan Karlholm, som varit ansvarig för ämnet under större delen av dessa år.

– Vi drog på oss ett stort underskott i början, och det var i princip omöjligt att gå runt och samtidigt bygga upp en hel utbildning från grunden. Men idag har vi god ekonomi, ett fortsatt högt söktryck och har därför kunnat expandera. Vår tematiska och starkt samtidsförankrade profil är känd, vågar jag påstå.

Hur firar ni att ämnet fyller tio år?

– Det kan ligga nära till hands att blicka tillbaka, sila undan det mindre framgångsrika och framhäva det positiva. Vi har istället valt att inte alls ägna oss åt det förflutna eller nostalgi. Men inte heller – en annan ryggmärgsreflex – klaga på magra resurser eller projicera tänkbara problem framöver. Tvärtom ska vi måla upp positiva bilder, kronkreta utopier och kreativa synergier mellan konstfältets olika delar – visioner om konstvetenskapens framtid. Det låter lite flummigt och det får det vara denna eftermiddag, som omväxling. Det är trots allt ett sorts kalas det är frågan om.

Jubiléet firas med ett symposium på Moderna museet fredagen den 4 oktober. Ämnet för dagen handlar om de följande tio åren för konsten och vetandet om konsten. Exempelvis: Hur utvecklas infrastrukturer för konstskapande, konstförmedling och konstforskning i ett längre perspektiv? För museer och konsthallar, konstskolor och universitet?

Vad händer på Moderna museet?

– Där ska vi ha fyra korta framföranden på temat framtiden, från mig och lektor Charlotte Bydler från oss och även en av våra magistrar från i höstas som nu blivit doktorand på SU. Samt en konstnär. Därefter får en namnkunnig panel dryfta frågan om de kommande tio åren resten av eftermiddagen. Efter det fortsätter samtalen under friare former i baren.


Alla intresserade är varmt välkomna! Fri entré, ingen förbokning.


Information om program och tider på Moderna museets webbplats: http://bit.ly/1b8BTrj

Vid frågor, vänligen kontakta Dan Karlholm, dan.karlholm@sh.se, telefon 08-608 49 32, mobil 073 561 81 48.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876