Forskning visar på unga tjejers bristande intresse för energi och teknik, både vad gäller fortsatta högre studier som inom yrkesval. En undersökning i Kalmar län visar att unga tjejer i stor utsträckning flyttar från länet direkt efter avslutad skolgång

En kartläggning av energi- och teknikbranschernas behov av ny arbetskraft i länet de närmsta åren tyder på stor efterfrågan av välutbildad personal för att klara generationsväxlingen. Energikontor Sydost har tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), uppmärksammat detta och under våren 2011 testat ett koncept som ett led i att vända den negativa trenden.

20 gymnasietjejer och 20 studenter på Linnéuniversitetet har erbjudits delta i Tjejresan.

Deltagarna har träffats vid fyra tillfällen under våren. Träffarna har blandats med studiebesök och inspirerande föreläsare från både universitetet och näringslivet. I möjligaste mån har tjejerna mött kvinnliga förebilder. Med träffarna har vi velat avdramatisera energi och tekniska utbildningar på universitetet, visa på den mångfald av arbeten det finns inom området samt bilda nätverk mellan skola och näringslivet.

Den 14:e september påbörjas Tjejresan 2 med start på Linnéuniversitetet i Kalmar. Ett 40-tal gymnasieelever, tjejer åk 2, har anmält sitt intresse att delta. De kommer från Oscarsgymnasiet i Oskarshamn, Lars Kaggskolan i Kalmar och CIS i Kalmar.

Se bifogat program för dagen och ramprogrammet för resten av hösten.

För mer information, kontakta Kerstin Eriksson 0706-20 83 07 kerstin.eriksson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56