Med RJ Sabbatical vill Riksbankens Jubileumsfond ge lektorer och professorer möjlighet att skriva synteser och slutföra långt kommen forskning. Hur tiden läggs upp är till stor del upp till forskarna själva, men avsikten är att forskarna ska få ägna sig åt forskning på heltid under 6 till 12 månader.

Gensvaret från sektorn har varit stort och därför har Riksbankens Jubileumsfond nu beviljat ytterligare ett dussin forskare RJ Sabbatical.

-Responsen och det stora söktrycket har bidragit till att styrelsen skjutit till medel för att kunna bevilja fler projekt, säger AnnaLena Hållner, ansvarig forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond.

Över hundra ansökningar inkom och har bedömts av en internationell expertpanel. Även denna gång kan panelen konstatera att kvaliteten i ansökningarna är hög och att stödformen fyller en viktig funktion i finansieringssystemet.

-Vi är mycket nöjda med både utfallet och utlysningen, säger Göran Blomqvist, vd vid fonden. Just det faktum att de här forskarna verkligen frikopplas från andra uppdrag och därmed får chansen att under en kortare tid, ofta utomlands, fokusera på sin forskning har visat sig ge mycket skjuts i så väl karriären som för forskningen.

De tolv som får finansiering är:

Erik Agner, Stockholms universitet, ”Vad är beteendeekonomin och nudge-programmet?”.

Bo Andersson, Uppsala universitet, ”Aurora von Königsmarcks ’Nordischer weÿrauch’ – en kontextualiserad edition”.

Erik Green, Lunds universitet, ”Etablerandet och expansionen av en bosättarekonomi: Kapekonomin 1657–1840”.

Joakim Goldhahn, Linnéuniversitetet, ”Hällbilder i norra Europa – en ny syntes”.

Magnus Hörnqvist, Stockholms universitet, ”Lusten att straffa – en forskningssyntes”.

Wiebke Kolbe, Lunds universitet, ”Till havet! Tyska havsbad och kustturism 1871–1945”.

Yvonne Leffler, Göteborgs universitet, ”Det svenska romanundret. Svensk 1800-talsroman som världslitteratur”.

Sonja Opper, Lunds universitet, ”Sociala nätverk och entreprenörskap”.

Jenny Gunnarsson Payne, Södertörns högskola, ”Framtidens släktskap: Att teoretisera släktskap i den assisterande befruktningens tidevarv”.

Sharon Rider, Uppsala universitet, ”Universitetens idé: En filosofisk-antropologisk undersökning av högre utbildning”.

Mattias Tydén, Stockholms universitet, ”Rastänkande och politik. Rasismens omvandlingar under svenskt 1900-tal”.

Jenny White, Stockholms universitet, ”Polariseringens dynamik i Turkiet. Inblickar i Turkiets samhällsutveckling under 1970-talet”.

Läs mer om RJ Sabbatical och de forskare som fått medel på www.rj.se under beviljade anslag.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435