Miljöpartiet i Stockholms stads gruppledare, Åsa Jernberg, presenterade idag tolv förslag för ett kärleksfullare och mer inkluderande Stockholm. Förslagen har som mål att säkerställa att Stockholms stad tar tillvarata hbtq-personers rättigheter i exempelvis förskolan, skolan, idrotten, socialtjänsten och i äldreomsorgen.

-  Stockholms stad har ett ansvar för att alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, ska känna sig hemma i Stockholm. Därför har vi i Miljöpartiet nu tagit fram ett åtgärdsbatteri med tolv förslag som ska göra Stockholm mer öppet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

-  Hatbrotten har ökat under de senaste åren och vi vet att personer som lever i Stockholm löper större risk att drabbas än på andra platser i Sverige. Det är inte acceptabelt. För att säkerställa att alla stockholmare ska kunna uttrycka sin kärlek, sexualitet och könsidentitet - utan rädsla för fördomar och diskriminering - måste Stockholms stad ta fram en kommunal handlingsplan för hatbrott, säger Åsa Jernberg.


MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

KONTAKTPERSON
Mikaela Kotschack
076 -122 96 15
mikaela.kotschack@stockholm.se
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02