Fotograf/Källa: MED-bloggen

Moderaternas nya försvarspolitik är mest tomt prat och lite verkstad. Det skriver Kai Rämö från Medborgerlig Samling i en debattartikel i Hela Hälsingland. Han pekar på att satsningarna är långt framskjutna och beroende av andra ekonomiska faktorer. Moderaterna ser därmed fortfarande försvaret som ett särintresse.

På senare tid har de ny-nya Moderaterna ändrat sin retorik om bland annat försvaret. En närmare granskning visar dock att i försvarspolitiken är det samma gamla politik som fortfarande gäller.

Medborgerlig Samlings försvarspolitiske talesperson Kai Rämö skriver om detta i en debattartikel i Hela Hälsingland i helgen. Han beskriver att moderaternas höjning av försvarsanslagen ligger långt fram i tiden och att förmågan därför inte stärks.

- Antingen har vi ett försvar eller så har vi inte ett försvar. Moderaternas prat om satsningar ekar tomt när det i deras egna dokument tydligt framgår att alltihop är villkorat. Vi har ingen aning om hur ekonomin påverkas av Brexit nästa år eller om bostadsmarknaden faller ihop, säger Kai Rämö.

En annan punkt som tas upp i artikeln är att försvarsbudgeten enligt moderaterna ska göras beroende av andra ekonomiska faktorer såsom samhällsekonomin i stort. Det innebär att i moderaternas värld är försvaret som vilken budgetutgift som helst där man kan öka eller dra ner efter budgetläget och inte, vilket vore rimligt, efter säkerhetsläget.

- Det allvarligaste i den Reinfeldtska inställningen till försvaret var att det förpassades från statens kärnverksamhet till dess periferi och där vad som "blir över" styr anslagen snarare än hur mycket som behövs. Den här synen på försvaret som ett ekonomiskt särintresse och budgetregulator är i högsta grad levande i Moderaterna. I min värld är det obegripligt hur ett borgerligt parti ens kan nära den tanken, säger Kai Rämö.

 

För ytterligare information: Kai Rämö, tel 0707-54 07 74Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti. Vi driver en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som vi har en konservativ syn på samhället och kulturen. Medborgerlig Samling tar utgångspunkt i individens frihet och ser med förfäran på den klåfingrighet som politiker ofta ägnar sig åt. Vi anser att samhället ska skapas av medborgarna med grund i tillit, lojalitet och tradition och vi avvisar utopiska projekt.


Kontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221