Den 13 november invigs tre operationssalar på Mölndal som byggts om speciellt för sådana operationer.

– Nytänkande kring teknik och arbetssätt skall ge högsta möjliga patientsäkerhet, säger Christian Rylander, verksamhetschef för bland annat anestesi och operation på Mölndal.
Operationssalarna är stora, ljusa och har nyaste versionen av renluftsventilation kring patienten. Ett speciellt förrum för instrumentuppdukning garanterar högsta sterilitet under förberedelser. Salarnas utformning, tekniska utrustning och arbetsprocesser har tagits fram på kort tid med hjälp av många medarbetare och experter.

– Detta blir en av nyckelfunktionerna i sjukhusets satsning på en samlad ortopedi, säger Peter Nyberg, verksamhetschef för ortopedi.
Operationerna kommer att starta under november 2006 och resultaten kommer att utvärderas löpande. Ombyggnaden av operationssalarna har kostat cirka 25 miljoner kronor.

– Det är en efterlängtad investering som skapar bra förutsättningar för såväl patienter som personal. Bättre arbetsmiljö, fler operationer och salar som är utrustade för att eliminera smittrisker betyder mycket för våra patienter, säger Helena Söderbäck, chef för område Mölndal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Invigning av de nya operationssalarna sker den 13 november klockan 10.30 .
Plats: Centraloperation Ingång 76, hus S, Mölndal. (Följ skyltar mot centraloperation från huvudentrén, sedan vår anvisning på plan 4 till ingång 76)

Representanter för media är naturligtvis välkomna.

Ytterligare information lämnas av: Helena Söderbäck, områdeschef, tfn 343 26 40 Christian Rylander, verksamhetschef för anestesi, operation, intensivvård, ambulanssjukvård och sterilcentral, tfn 343 07 11, 0736 – 60 14 75 Peter Nyberg, verksamhetschef ortopedi, tfn 343 09 47, 0702-99 11 35Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000