Fotograf/Källa: Sara Rydin

Professor Torkel Klingberg forskar på hjärnan och lärandet. Han har nyligen gett ut boken ”Hjärna, gener och jävlar anamma”. På fredag förmiddag under Dysleximässan talar han bland annat om hur läsandet formar barns hjärnor.

Torkel Klingberg håller en av 40 föreläsningar under årets Dysleximässa. Bland övriga föreläsare finns artisten och programledaren Nassim al Fakir, läsfrämjaren Elisabeth Reslegård, logopeden Johanna Kristensson och Skandias hållbarhetschef Lena Höök. På plats finns även ett 50-tal utställare som presentera alternativa verktyg, läromedel och metoder. Nio workshops ordnas för att ge möjlighet till fördjupning.

Välkommen till mässan där du får lära dig mer om läs-, skriv- och räknesvårigheter, vad det är och hur man lever med det.

När:
Fredag 21 oktober: 09.00 - 18.00
Lördag 22 oktober: 09.00 - 16.00

Var: 
Solnahallen, Ankdammsgatan 46, Solna (ca 20 minuter från Stockholms central)

Program och mer information på dyslexi.org

Pressfrågor:
Eva Hedberg, 070-867 29 12, eva.hedberg@dyslexi.org

Arrangörer:
Dyslexiförbundet FMLS i samverkan med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, ABF och Solna stad

 
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780