Fotograf/Källa: Johan Thorslund

Tove Thorslund är filmvetare och mediehistoriker med en filosofie doktorsexamen i filmvetenskap. Hon tillträder som redaktör och ansvarig utgivare den 1 juni.

Thorslunds avhandling Do You Have a TV? undersöker det svenska tv-landskapet i 1950-talets Sverige. Före sina forskarstudier, studerade hon filmregi i London, och arbetade efter det på filmproduktionsbolaget Film38.

- Jag tycker Tove har en spännande kunskapskombination. Bakgrunden från produktionsbolag ger henne en förståelse för filmarbetares behov. Det, i kombination med hennes höga akademiska nivå, bäddar för att ge Nordic Women in Film både stringens och liv, säger Mats Skärstrand, chef enheten Biblioteket.

- Det ska bli väldigt roligt. Jag ser det som en stor utmaning att förvalta en webbplats som redan idag är så omfattande och välskriven. Samtidigt har jag flera idéer kring hur den kan växa och fördjupas ytterligare, säger Tove Thorslund.

Nordic Women in Film är en kunskapsbank och inspirationskälla om kvinnor i skandinavisk film – i Sverige, Norge och Danmark. Över tusen namnposter, aktuella porträtt, fördjupande artiklar, intervjuer och filmklipp som verkar för att sprida kunskap och medvetenhet om kvinnors professionella insatser på filmens område, i ett historiskt perspektiv och i samtiden.


För frågor
Mats Skärstrand
mats.skarstrand@filminstitutet.se

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Rebecka Ioannidis Lindberg

Kommunikationschef / Director of Communications and PR

rebecka.ioannidis.lindberg@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46(0)8 665 12 73

+46 (0)76 501 20 73

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34