Fotograf/Källa: Eva Hedberg

Tisdag 3 juli och onsdag 4 juli har vi fyra seminarier och en öppen workshop i F-huset, Uppsala universitet - Campus Gotland, Skeppsbron 24, Sal F14.

Vem krossar jobbdrömmarna?

3 juli kl 8.30-10.15 – Frukostseminarium med Orden på jobbet.

Idag måste man läsa och skriva i alla jobb. Hur går det för den som har läs- och skrivsvårigheter? Arvsfondsprojektet Orden på jobbet, IF Metall, Kommunal och Transportarbetarförbunden visar möjligheter och smarta tips. 

www.dyslexi.org/forbundet/traffa-dyslexiforbundet-i-almedalen-2018

 

Tidiga insatser till ingen nytta?

3 juli kl 10.30-12.30 – Seminarium med Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen.

Redan i förskolan kan man se vilka barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Varför händer ingenting och vad kan vi göra åt det? 

www.dyslexi.org/forbundet/traffa-dyslexiforbundet-i-almedalen-2018

 

Lärares kunskap om dyslexi

4 juli kl 13.15-14.45 – Seminarium med Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen.

Alltför få lärare vet hur de ska hantera barn med läs- och skrivsvårigheter. Vi presenterar ett antal åtgärder som skulle leda till omedelbar förbättring.

www.dyslexi.org/forbundet/traffa-dyslexiforbundet-i-almedalen-2018

 

Om du lyssnar på oss blir din text begriplig! 

4 juli kl 15.00 - 16.15 – Seminarium med Begriplig text

I Arvsfondsprojektet Begriplig text berättar personer med kognitiva svårigheter om vad som gör texter lätta att läsa och förstå. Det handlar om demokrati. 

www.begripligtext.se/oppen-workshop-i-almedalen

 

Hur vet du att du skriver begripligt? 

4 juli kl 16.30 - 18.00 – Öppen workshop med Begriplig text

Arvsfondsprojektet Begriplig text tipsar om hur du kan skriva mer begripligt. Dessutom får du testa en ögonrörelsekamera som mäter ditt läsmönster. 

www.begripligtext.se/oppen-workshop-i-almedalen

 

Välkommen!
Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Bengt-Erik Johansson

förbundsordförande

bengt-erik.johansson@dyslexi.org

070-238 63 20

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780